TAG:

chồng chéo luật đất đai

 • 01/08/2020, 15:08

  Rà soát quy định mâu thuẫn, chồng chéo để điều chỉnh kịp thời

  Rà soát quy định mâu thuẫn, chồng chéo để điều chỉnh kịp thời

  Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật cần bám sát các tiêu chí, xác định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, từ đó có điều chỉnh để quy định của pháp luật đồng bộ, thống nhất.

 • 07/09/2019, 06:08

  Chồng chéo, xung đột trong luật: Doanh nghiệp lao đao, quản lý cũng lúng túng

  Chồng chéo, xung đột trong luật: Doanh nghiệp lao đao, quản lý cũng lúng túng

  Liên quan đến đất đai, xây dựng nếu các bộ luật pháp lý chuẩn chỉ sẽ thành bệ đỡ cho ngành phát triển bền vững. Ngược lại, khi xảy ra chuyện chồng chéo, xung đột giữa các đạo luật và các văn bản quy phạm pháp luật hệ quả không chỉ doanh nghiệp, ngành phải gánh chịu mà quản lý nhà nước cũng chịu nhiều khó khăn.


TOP