Aa

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa ra công điện khẩn về phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ Tư, 03/07/2019 - 14:01

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công điện khẩn số 07/CĐ-UBND nhằm tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thực hiện Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Chủ tịch UBND cấp huyện phải tăng cường công tác kiểm tra, rà soát lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần, kinh phí để sẵn sàng thực hiện phương án chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt thời gian nắng nóng. Tổ chức lực lượng, tiếp tục duy trì việc tuần tra, canh gác và bố trí các điểm chốt chặn ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để ngăn chặn người không phận sự vào rừng, đồng thời phát hiện sớm các điểm cháy để huy động lực lượng khống chế, xử lý và dập tắt đám cháy khi mới phát sinh, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

Đối với các khu vực rừng trọng điểm, có nguy cơ cháy cao và có người dân sinh sống trong, ven rừng, phải xây dựng phương án để sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cháy rừng xảy ra; chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình huyện, hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong những ngày nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng, gần rừng của người dân, nhất là việc xử lý thực bì làm nương rẫy, trồng rừng, hóa vàng mã, đốt rác, dọn vườn... và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, lực lượng quân sự, biên phòng và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện kiểm tra, rà soát lại lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần để sẵn sàng huy động, hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác chữa cháy rừng khi có yêu cầu…

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tiếp tục duy trì chế độ thường trực, bám sát địa bàn tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chính quyền địa phương, chủ rừng thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị và sẵn sàng huy động lực lượng ngay khi có cháy rừng xảy ra.

Sở Công Thương chỉ đạo, đôn đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị truyền tải điện phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống truyền tải điện trên địa bàn quản lý, nhất là đối với hệ thống truyền tải điện qua các khu rừng trọng điểm cháy, kiên quyết không để xảy ra sự cố về hệ thống truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các dự án tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức thực hiện hoặc phối hợp tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng…

Được biết, Thanh Hóa là tỉnh có diện tích rừng lớn (gần 700 nghìn ha). Trong đó, tổng diện tích rừng tự nhiên là 395.164,4ha, tổng diện tích rừng trồng là 91.845,4ha, tổng diện tích đất chưa có rừng là 97.011,1ha. Tổng trữ lượng rừng là 28.755.013m3, trong đó trữ lượng rừng tự nhiên: 24.149.783m3, trữ lượng rừng trồng: 4.605.230m3. Độ che phủ của rừng toàn tỉnh là 52,8%.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top