Aa

Chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, xử lý nghiêm người đứng đầu buông lỏng quản lý

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Bảy, 10/06/2023 - 12:25

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng khu dân cư mới trái phép.

Ngày 8/6, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký chỉ thị 08/CT-UBND về việc chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, theo đúng quy định pháp luật, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc chi đạo, điều hành của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý đất đai, góp phần thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, ở một số quận, huyện, công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: tình trạng lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng trái phép; công tác quản lý quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất chưa được chú trọng, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với tình hình thực tế; việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các quận, huyện đạt tỷ lệ chưa cao, nhiều dự án chậm đưa đất vào sử dụng kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý về quản lý, sử dụng đất đai chưa được thường xuyên,...

Theo UBND TP Cần Thơ, nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do công tác lãnh đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên, chưa kịp thời.

Trong thời gian tới, nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 CT/TU ngày 12/10/2020 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, cácc cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật vễ đất đai, nhằm góp phẩn nâng cao ý thức, nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về quản lý, sử dụng đất đai và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố, hạn chế việc vi phạm pháp luật về đất đai.

Dự án Khu DC Thương Mại  thị trấn Vĩnh Thạnh  gặp nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài trong nhiều năm, không triển khai thực hiện được, vì chưa có quyết định thẩm định về giá đất, tiền sử dụng đất. ảnh HL

Đối với Sở Tài nguyên - Môi trường, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo rà soát, tham mưu xây dựng dự thảo và trình UBND TP ban hành các quy định pháp luật thuộc thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai. Song song đó là rà soát, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không còn phù hợp hoặc đã hết hiệu lực; đấy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai thuộc thầm quyền, đầm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục cho người dân và dòanh nghiệp.

Cơ quan này cũng nhanh chóng hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021- 2025) của thành phố, nâng cao chất lượng quy hoạch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các quận, huyện.

Sở Tài nguyên - Môi trường còn được giao tham mưu UBND thành phố giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và quy định của pháp luật, đồng thời quan tâm kiểm soát chặt chẽ việc chuyễn mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích sử dụng đất khác.

Cơ quan này tiếp tục rà soát các tổ chức kinh tế đã được Nhà nước giao đất nhưng thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất; các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đang sử dụng đất, được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dung đất, để chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai; xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyên mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật...

Sở Tài nguyên - Môi trường còn có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố, nhất là đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để kịp thời phát hiện những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất. Đặc biệt, TP Cần Thơ kiên quyết xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai, kịp thời tham mưu UBND thành phố thu hồi đất đối với những dự án đã giao, cho thuê nhưng chủ đầu tư không triến khai, triển khai không đúng tiến độ, chủ đầu tư không có năng lực thực hiện dự án.

Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai của các dự án trên địa bàn thành phố, đảm bảo tránh lãnh phí nguồn lực đất đai; tăng cường tham mưu UBND thành phố quản lý quỹ đất công theo đúng quy định; tham mưu có hiệu quả cho UBND thành phố thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn địa phương.

UBND thành phố yêu cầu các  Sở ban ngành tham mưu thu hồi đất đối với những dự án đã giao, cho thuê nhưng chủ đầu tư không triến khai, triển khai không đúng tiến độ, chủ đầu tư không có năng lực thực hiện dự án. ảnh  HL

Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch - Đầu tư được giao tiếp tục hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn, phối hợp hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung các thị trấn, làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các cơ quan này thực hiện theo Quyết định số 02/2023/QÐ-UBND ngày 18 tháng 1 năm 2023 của UBND TP Cần Thơ về việc quy định quản lý trật tự xây dựng, tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai của các dự án trên địa bàn thành phố, đảm bảo tránh lãnh phí nguồn lực đất đai.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng đề nghị UBND quận, huyện, tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp xây dựng công trình, đấu nối trái phép các hạ tầng kỹ thuật (cầu, đường đi, cống thoát nước, điện, nước sinh hoạt...) để hình thành các khu dân cư mới trái phép trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn quản lý (đặc biệt là tại các quận trung tâm thành phố như: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng).

Đặc biệt, ngừơi đứng đầu UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật về việc hiến đất làm đường giao thông nhằm tránh tình trạng hình thành khu dân cư tự phát hoặc hiến đất vì mục đích lợi ích cá nhân. TP Cần Thơ yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lần, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng hình thành khu dân cư mới trái phép./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top