Aa

Cần Thơ: Đề nghị thu hồi dự án không hiệu quả, tạo quỹ đất thu hút dự án mới

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Tư, 24/05/2023 - 09:38

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư rà soát, phát hiện các dự án chậm triển khai, hoạt động không hiệu quả để tham mưu UBND thành phố thu hồi, tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư mới.

Thông tin này được UBND thành phố Cần Thơ nêu rõ tại công văn 1752/UBND-KT gửi Giám đốc Sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện về việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030.

Tại văn bản này, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các dự án; rà soát, phát hiện các dự án chậm triển khai, hoạt động không hiệu quả, tham mưu UBND thành phố thu hồi, tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư mới... , tham mưu cho UBND thành phố thu hồi theo đúng quy định, tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư mới, có nhu cầu dịch chuyển sản xuất.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý phối hợp thực hiện, tham mưu UBND thành phố có ý kiến phối hợp với cơ quan bộ, ngành trung ương thực hiện các hoạt động tại kế hoạch hành động này.

Sở Kế hoạch - Đầu tư cũng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND thành phố cụ thể hóa các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng quy định nhằm thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn quốc tế, các dự án đầu tư quy mô lớn, có tác động lan tỏa.

Dự án Khu đô thị vui chơi giải trí Cồn Khương, do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Miền Nam làm chủ đầu tư đã điều chỉnh gia hạn tiến độ nhưng vẫn chưa  xong. 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm được giao chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở KH&ĐT và các đơn vị có liên quan xây dựng thương hiệu, hình ảnh địa phương trong công tác xúc tiến đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển và chiến lược thu hút đầu tư của thành phố.

Định kỳ trước ngày 20/10 hàng năm (kể từ năm 2023), các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị có liên quan rà soát, báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi về Sở KH&ĐT để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo về Bộ KH&ĐT theo thời gian quy định.

Trước đó, ngày 25/6/2021, Sở Xây dựng cũng có báo cáo gửi UBND thành phố kết quả công tác kiểm tra tiến độ thực hiện theo cam kết (sau rà soát) của chủ đầu tư các dự án vốn ngoài ngân sách trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo Sở Xây dựng, trong năm 2020, quá trình thực hiện công tác theo dõi các dự án do Sở Xây dựng được giao quản lý, Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở ngành và địa phương có liên quan tổ chức rà soát các dự án, đánh giá năng lực chủ đầu tư, nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Kết quả, Sở Xây dựng đã kiểm tra, tái kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện của 42/42 dự án có vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng được giao quản lý.

Cụ thể, có 5 dự án hoàn thành thủ tục nghiệm thu hoàn thành, đã chuyển giao hạ tầng kỹ thuật về UBND quận quản lý gồm dự án: Khu dân cư 91B (giai đoạn 1 và giai đoạn 2), Khu tái định cư Trường Đại học Y dược, Khu dân cư Hưng Phú 1 (lô 3A), Khu tái định cư phường Hưng Phú (lô 3B) và dự án Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô – giai đoạn 1.

Đồng thời, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố thống nhất thu hồi chủ trương 2 dự án gồm: Dự án Khu dân cư lô số 21 do Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586 làm chủ đầu tư (Công văn số 2620 /UBND-XDĐT, ngày 1/9/2020 của UBND thành phố); dự án Khu tái định cư phường Thới Thuận (giai đoạn 2) do Trung tâm Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt làm chủ đầu tư (Công văn số 3331/UBND-XDĐT, ngày 30/10/2020 của UBND thành phố.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng tham mưu trình UBND thành phố xử lý từng dự án cụ thể để đảm bảo tính pháp lý về thời gian thực hiện dự án, ban hành văn bản yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thực hiện dự án; yêu cầu chủ đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính đủ khả năng thực hiện dự án hoặc giảm quy mô, thu hồi dự án theo quy định. Trong đó, có dự án Khu tái định cư Thới Nhựt Lô 1A, phường An Khánh, quận Ninh Kiều; Khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ cho Khu công nghiệp Hưng Phú, phường Tân Phú, quận Cái Răng.

Sở Xây dựng từng kiến nghị thu hồi chủ trương phần 1,3ha diện tích chưa giải phóng mặt bằng Dự án Khu tái định cư Thới Nhựt Lô 1A, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

Cụ thể, đối với dự án Khu tái định cư Thới Nhự Lô 1A, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố ban hành văn bản thống nhất thu hồi chủ trương phần 1,3ha diện tích chưa giải phóng mặt bằng (giảm quy mô dự án) và bàn giao cho UBND quận Ninh Kiều tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch bằng nguồn vốn ngân sách với mục đích phục vụ tái định cư.

UBND Ninh Kiều được giao tiếp tục phối hợp chủ đầu tư tích cực thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng 9 hộ dân xen kẽ trong dự án. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật sau khi đã giải phóng mặt bằng phần diện tích này.

Đối với việc giao nền tái định cư theo tỷ lệ bàn giao lại cho thành phố 25% diện tích đất ở (đã được quy định tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 8/2/2013 về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng Khu tái định cư Thới Nhựt Lô 1A giai đoạn 1) yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước trên phần diện tích này (khoảng 150.252,5 m²).

Đối với dự án Khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ cho Khu công nghiệp Hưng Phú, thống nhất kiến nghị UBND thành phố thu hồi chủ trương dự án tại Công văn số 3667/UBND-XDĐT ngày 30/10/2018 (diện tích quy hoạch đất 10,4ha) về việc thu hồi chủ trương đầu tư đối với phần diện tích 85,4ha Khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ cho Khu công nghiệp Hưng Phú, phường Tân Phú, quận Cái Răng do Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Cần Thơ đầu tư.

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố hoặc UBND quận Cái Răng được giao có trách nhiệm tiếp nhận dự án theo hiện trạng, lập thủ tục chuẩn bị đầu tư, ghi vốn theo Luật Đầu tư công và pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND quận Cái Răng và các sở, ngành có liên quan rà soát tham mưu UBND thành phố thu hồi các chủ trương, quyết định liên quan và xử lý các vấn đề có liên quan đến tài chính theo quy định hiện hành đối với dự án Khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ cho Khu công nghiệp Hưng Phủ, phường Tân Phú, quận Cái Răng theo quy định./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top