Reatimes.vn

TAG:

chứng chỉ môi giới thi thế nào

  • 30/07/2018, 03:00

    Vì sao môi giới “thờ ơ” với chứng chỉ hành nghề?

    Vì sao môi giới “thờ ơ” với chứng chỉ hành nghề?

    Môi giới được coi là một trong bộ phận cấu thành thiết yếu thúc đẩy tính thanh khoản và tạo sự sôi động cho thị trường bất động sản. Cùng với nhu cầu tiến tới minh bạch hóa thị trường, nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc phải thiết chặt và nâng cao chuẩn mực của nghề môi giới.


TOP