Ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Bài viết mới nhất từ Ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Luật Đất đai 2024 đưa ra 65 điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết

Luật Đất đai 2024 đưa ra 65 điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết

Thời sự

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho hay, một nghị định có thể hướng dẫn nhiều hơn một điều khoản của luật, Ông mong muốn, Chính phủ sẽ sớm có kế hoạch chi tiết, cụ thể triển khai thi hành luật; đồng thời xác định các nghị định sẽ hướng dẫn thi hành luật và cơ quan làm đầu mối soạn thảo, tham mưu các nghị định này.

Lên đầu trang
Top