Reatimes.vn

TAG:

cơ chế chính sách quản lý sử dụng đất đai

 • 27/02/2018, 16:01

  Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đã chuyển nhượng, bàn giao dự án

  Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đã chuyển nhượng, bàn giao dự án

  Theo Kiểm toán Nhà nước (KTNN), một số chủ đầu tư dự án tại các địa phương được kiểm toán chưa tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; chưa tuân thủ quy hoạch xây dựng, triển khai trước khi được cấp phép hoặc vi phạm về giấy phép xây dựng; tiến độ triển khai, thực hiện nhiều dự án còn chậm so với quyết định giao đất hoặc quyết định phê duyệt dự án; các cơ quan quản lý tại địa phương chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

 • 08/02/2018, 06:01

  Nhiều bất cập trong xác định giá đất gây thâm hụt ngân sách hàng nghìn tỷ đồng

  Nhiều bất cập trong xác định giá đất gây thâm hụt ngân sách hàng nghìn tỷ đồng

  Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công bố báo cáo về việc hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý sử dụng đất đai. Theo KTNN, phương pháp xác định giá đất theo hướng dẫn tại các Thông tư, Nghị định hiện nay còn nhiều bất cập, không rõ ràng; việc thực hiện còn nhiều vướng mắc, chưa phù hợp với tình hình thực tế, gây thất thoát ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.


TOP