Aa

Công trình xây dựng bị phá dỡ khẩn cấp trong trường hợp nào?

Thứ Hai, 17/05/2021 - 13:34

Trong trường hợp công trình có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận cần thực hiện phá dỡ khẩn cấp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Căn cứ vào Điều 118 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Khoản 44 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, các công trình xây dựng có thể bị phá dỡ khẩn cấp nếu thuộc một trong các trường hợp: Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận; Công trình phải phá dỡ nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, việc phá dỡ công trình xây dựng còn được thực hiện trong các trường hợp sau: Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới hoặc công trình xây dựng tạm; Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng. Cụ thể: Xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng; Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; Xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này.

Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép xây dựng.

Công trình xây dựng lấn chiếm đất công, đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân; công trình xây dựng sai với thiết kế xây dựng được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Nhà ở riêng lẻ có nhu cầu phá dỡ để xây dựng mới.

Việc phá dỡ công trình xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu: Phá dỡ công trình chỉ được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có). Phá dỡ công trình phải được thực hiện theo phương án, giải pháp phá dỡ được duyệt, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top