công ty cổ phần điện bàn

Kỳ 4: Đến hẹn lại xin… gia hạn

Kỳ 4: Đến hẹn lại xin… gia hạn

Pháp lý bất động sản

Một nửa trong số các dự án mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn đang triển khai là các dự án đã được gia hạn tiến độ, thậm chí có dự án đã được gia hạn đến 3 lần nhưng vẫn chưa thể về đích.

Lên đầu trang
Top