Aa

Cục Hoạt động xây dựng tập trung cải cách thể chế

Thứ Ba, 30/07/2019 - 06:01

Cục Hoạt động xây dựng tập trung cho công tác cải cách thể chế nhằm góp phần điều chỉnh các hoạt động trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý.

Hoàn thành phần mềm cấp mã số

6 tháng đầu năm 2019, Cục Hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực cho 499 tổ chức hạng I và cấp chứng chỉ hành nghề cho 3.889 cá nhân hạng I, công nhận 01 đơn vị được cấp chứng chỉ hành nghề là Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam.

Hoạt động của các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam tiếp tục được quản lý chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng, bảo đảm việc làm và nâng cao năng lực của các nhà thầu trong nước.

Phần mềm để phục vụ công tác sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hoạt động ổn định. Công tác cấp chứng chỉ hành nghề được triển khai theo quy định. Đặc biệt, Cục đã hoàn thành phần mềm cấp mã số tự động trực tuyến.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Cục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của pháp luật, chính sách mới ban hành để kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc và chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Tiếp nhận và xử lý 2.100 văn bản, trong đó đã ban hành thông báo kết quả thẩm định dự án, thiết kế là 330 văn bản, trả lời và tham gia cùng với các đơn vị soạn thảo, góp ý kiến văn bản quy phạm pháp luật cho Sở Xây dựng, tổ chức, doanh nghiệp, công dân 60 văn bản, giải pháp thắc mắc của doanh nghiệp, công dân qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng 108 câu hỏi.

Thông tin, nội dung có liên quan đến cải cách hành chính thường xuyên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Thực hiện công bố và niêm yết công khai các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nắm bắt.

Tập trung cho công tác cải cách thể chế, trọng tâm là xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng với nhiều nội dung đổi mới căn bản, góp phần tạo lập hành lang pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ, điều chỉnh các hoạt động trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý.

Cục chủ động rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp trong cấp phép xây dựng, thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, điều kiện năng lực được các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Tăng cường kết hợp với Sở Xây dựng địa phương

Hiện, Cục đã đang chủ trì soạn thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thẩm định dự án, thiết kế xây dựng (hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, Cục tiếp tục hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành theo đúng kế hoạch đã đề ra, hoàn thiện Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thẩm định dự án, thiết kế xây, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu soạn thảo ban hành các quy định hướng dẫn Luật Xây dựng, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn Luật Xây dựng.

Tăng cường phối hợp với các Sở Xây dựng tập huấn công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng ở các cấp tỉnh, thành phố, quận, thị xã, huyện và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho các tầng lớp, các thành phần kinh tế về những kiến thức pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng.

Tổ chức các đoàn làm việc với các địa phương để nắm tình hình và phổ biến, hướng dẫn, giải thích kịp thời các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách, rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý. Nắm bắt thông tin, phản ánh thông tin từ các tổ chức, các cá nhân đang hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam để kịp thời phục vụ công tác quản lý Nhà nước và xây dựng chính sách pháp luật của Cục.

6 tháng đầu năm 2019, Cục Hoạt động xây dựng thẩm định 10 dự án, 225 thiết kế cơ sở, 6 báo cáo kinh tế - kỹ thuật, 136 thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở và 12 thiết kế và dự toán công trình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top