Reatimes.vn

Cung cấp dữ liệu 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam cho nhà đầu tư dự thầu

Cung cấp dữ liệu 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam cho nhà đầu tư dự thầu

Các nhà đầu tư sẽ được nhận đủ tài liệu có liên quan kèm theo hồ sơ mời thầu 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam, bao gồm số liệu về dự báo lưu lượng xe.
08:00, 15/08/2020
Quá trình tuyển chọn nhà đầu tư tại 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang được Bộ Giao thông Vận tải triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo công khai minh bạch.
Quá trình tuyển chọn nhà đầu tư tại 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang được Bộ Giao thông Vận tải triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo công khai minh bạch.

Yêu cầu này vừa được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đặt ra cho các Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại 5 dự án thành phần theo hình thức PPP thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, trên cơ sở một số nội dung được các nhà đầu tư đề xuất tại buổi gặp mặt, trao đổi với các nhà đầu tư tham gia đấu thầu 5 dự án PPP thành phần hôm 6/8, Bộ GTVT yêu cầu các Ban quản lý dự án thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bên mời thầu, tiếp nhận văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu của các nhà đầu tư và chịu trách nhiệm trả lời bằng văn bản gửi đến các nhà đầu tư theo đúng quy định.

Bộ GTVT đề nghị các ban quản lý dự án chỉ đạo tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, dự toán rà soát tổng dự toán của các dự án đã được phê duyệt so với mặt bằng giá tại thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu. Trường hợp có chênh lệch lớn cần thiết phải điều chỉnh, chịu trách nhiệm làm rõ lý do và đề xuất, kiến nghị cụ thể đảm bảo tiến độ thực hiện, trình Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Liên quan đến việc cung cấp các tài liệu kèm theo hồ sơ mời thầu, Bộ GTVT giao các Ban quản lý dự án rà soát, cung cấp đầy đủ các hồ sơ và tài liệu có liên quan kèm theo hồ sơ mời thầu, trong đó bao gồm số liệu về dự báo lưu lượng xe để các nhà đầu tư có đủ thông tin cần thiết trong việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu và làm việc với các tổ chức tín dụng.

Đối với tiêu chí đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, các Ban quản lý dự án rà soát các tiêu chí, điểm đánh giá đề xuất kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy mô, tính chất của từng dự án.

Tính đến chiều 6/8, đã có 14/16 liên danh nhà đầu tư vượt qua vòng sơ tuyển đã mua hồ sơ mời thầu, trong đó Dự án QL45 - Nghi Sơn có 2 nhà đầu tư; Dự án Nghi Sơn - Diễn Châu có 2 nhà đầu tư; Dự án Diễn Châu - Bãi Vọt có 3 nhà đầu tư; Dự án Nha Trang - Cam Lâm có 5 nhà đầu tư; Dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo có 4 nhà đầu tư. Hai liên danh nhà đầu tư đang tiếp tục nghiện cứu, chưa mua hồ sơ dự thầu thuộc Dự án Nha Trang - Cam Lâm là liên danh Cienco4 - Thuận An - Tân Thành Đô và liên danh Phương Thành - Nguyên Minh - Nhạc Sơn - Tự Lập.

Theo kế hoạch thực hiện, các nhà đầu tư có thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu 60 ngày, đóng thầu dự kiến khoảng 17 - 21/9/2020. Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư sẽ diễn ra trong vòng 80 ngày (21/9 - 9/12/2020). Tuy nhiên, Bộ GTVT sẽ cố gắng chỉ đạo ban quản lý dự án/bên mời thầu rút ngắn thời gian đánh giá có thể.

Trước đó, Bộ GTVT đã quán triệt tới tất cả các ban quản lý dự án phải sẵn sàng cung cấp thông tin và giải thích về một số cơ chế, chính sách chung trong việc triển khai thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức PPP và thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Bộ trong việc đồng hành và tạo sân chơi phù hợp để đạt được kết quả đấu thầu tốt nhất.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP