Aa

Đà Nẵng chú trọng phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2030

Thứ Sáu, 10/02/2023 - 10:45

Theo UBND TP. Đà Nẵng, giai đoạn 2021 - 2030, thành phố sẽ phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, đặc biệt là chú trọng phát triển nhà ở xã hội, chung cư…

Cụ thể, chính quyền TP. Đà Nẵng sẽ tập trung đầu tư vào nhà cho thuê, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định.

Trong Chương trình phát triển nhà ở TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030 đã được đề ra, đến năm 2025, TP. Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng khoảng 721.719m2 sàn nhà ở xã hội và dự kiến hoàn thành khoảng 504.060m2 sàn. Đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng sẽ khoảng 954.071m2 và dự kiến hoàn thành khoảng 725.529m2.

Về định hướng và giải pháp để phát triển nhà ở xã hội, TP. Đà Nẵng sẽ rà soát, cân đối nhu cầu nhà ở xã hội tại các quận, huyện đảm bảo phân bố hợp lý trên địa bàn thành phố theo quy hoạch; đẩy mạnh phát triển các khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) theo hướng hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; rà soát quy hoạch các khu công nghiệp và khu vực giáp ranh khu công nghiệp; rà soát các khu đô thị mới, khu nhà ở chưa dành 20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội để xác định vị trí, quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch phát triển; rà soát, thu, nộp ngân sách và bố trí nguồn tiền sử dụng đất phải nộp đối với quỹ đất 20% tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Một dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại KCN Hòa Khánh.

Triển khai lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai Đề án thí điểm bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước đang bố trí thuê nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội được mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống; đồng thời bổ sung nguồn kinh phí để tái đầu tư các dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố.

Kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách để thực hiện chuẩn bị đầu tư phục vụ đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện cho vay ưu đãi (qua Quỹ Đầu tư phát triển, Ngân hàng chính sách xã hội) để hỗ trợ nhà ở xã hội cho các đối tượng theo quy định tại Điều 49, 50 Luật Nhà ở. Khuyến khích nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ các thiết chế công đoàn theo quy hoạch phục vụ công nhân, người lao động trong quá trình hình thành các khu công nghiệp.

Tiếp tục phối hợp, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành hướng dẫn: Việc quản lý, sử dụng khoản tiền sử dụng đất phải nộp đối với quỹ đất 20% tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định; nghiên cứu bổ sung quy định theo hướng được bán nhà ở xã hội để giải quyết khó khăn cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội sau nhiều lần công bố công khai, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 20 Nghị định 100/2015/NĐ-CP mà không có người đăng ký thuê. Kiến nghị Chính phủ giao quyền cho thành phố điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp để bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho thuê theo quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Giai đoạn 2021 - 2030, TP. Đà Nẵng sẽ chú trọng phát triển nhà ở xã hội, chung cư… đáp ứng nhu cầu cho nhiều đối tượng với mức thu nhập khác nhau.

Hiện nay, trên địa bàn TP. Đà Nẵng đang triển khai 6 dự án nhà ở xã hội, gồm: Chung cư nhà ở xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (209 căn); Chung cư thu nhập thấp tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo (739 căn); Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (957 căn); Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (1.760 căn); Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (1.549 căn); Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (1.809 căn).

Vừa qua, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã có thông báo thông tin về các dự án nhà ở xã hội ngoài ngân sách Nhà nước đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lại, gồm: Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh với 13 căn hộ tại khối nhà B2 đủ điều kiện được bán; dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside và dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside với tổng số 1.376 căn hộ đủ điều kiện được bán. Như vậy, hiện trên địa bàn TP. Đà Nẵng có khoảng 1.389 căn hộ chung cư nhà ở xã hội ngoài ngân sách Nhà nước đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lại.

Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng đang kêu gọi đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội với 4.119 căn hộ, gồm: Nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4 (1.564 căn); Nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 3 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ (719 căn); Nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ (1.236 căn); Nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2 (600 căn)./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top