Aa

Đà Nẵng chưa thông qua bảng giá đất mới

Thứ Tư, 08/01/2020 - 10:37

Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2020, HĐND TP. Đà Nẵng đã quyết định chưa thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024.

Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng vừa họp phiên thường kỳ tháng 1/2020 để bàn các nội dung sẽ trình 2 kỳ họp bất thường của HĐND TP diễn ra trong thời gian đến.

Theo kế hoạch, HĐND TP. Đà Nẵng dự kiến tổ chức 2 Kỳ họp bất thường trong tháng 1/2020 và giữa tháng 3/2020 để xem xét các nội dung như cho ý kiến đối với bảng giá đất TP. Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2024; quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A; quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố; bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản cho các dự án đầu tư công đã đảm bảo thủ tục; chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà…

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trong phiên họp thường kỳ tháng 1/2020, HĐND TP. Đà Nẵng quyết định chưa thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024. Theo Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ thì thời gian khảo sát giá đất tại TP. Đà Nẵng của cơ quan tư vấn về giá là vào năm 2019, thời điểm nhạy cảm, giá đất tăng cao đột biến, hiện nay thị trường đã xuống, cần thiết thì khảo sát lại, cân nhắc mức giá phù hợp cho cả giai đoạn.

Ông Nguyễn Nho Trung cho biết, qua thẩm tra của các ban của HĐND TP cho thấy, dự thảo nghị quyết và tờ trình cùng các hồ sơ liên quan đến bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 do UBND TP trình HĐND TP chưa bảo đảm thủ tục theo quy định của pháp luật. Do đó, Thường trực HĐND TP quyết định không triệu tập kỳ họp bất thường để thông qua nghị quyết về bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024.

Thường trực HĐND TP yêu cầu UBND TP tiếp tục hoàn thiện hồ sơ liên quan đến bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 để trình kỳ họp gần nhất của HĐND TP, cho phép UBND TP áp dụng quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật rút gọn để rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ.

Đồng thời, yêu cầu UBND TP xây dựng bảng giá đất thật kỹ, đảm bảo khi ban hành sẽ phục vụ tốt sự phát triển kinh tế - xã hội của TP; không ảnh hưởng đến đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo yếu tố cạnh tranh giữa TP. Đà Nẵng với các địa phương khác.

Trong thời gian chưa có bảng giá đất mới, UBND TP tiếp tục thực hiện áp dụng giá đất theo Nghị quyết HĐND TP đã thông qua tại kỳ họp thứ 12 vừa qua.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top