Aa

Đà Nẵng: Hàng loạt sai phạm trong bố trí căn hộ chung cư cho thuê

Thứ Bảy, 17/11/2018 - 06:00

Qua kiểm tra 1.324 trường hợp là CBCCVC đang thuê chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng, Đoàn thanh tra do Thanh tra TP chủ trì đã phát hiện hàng loạt sai phạm, khuyết điểm của Công ty Quản lý nhà chung cư TP. Đà Nẵng.

Chiều 16/11, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng đã công bố Thông báo kết luận thanh tra số 178/TB-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty Quản lý nhà chung cư TP Đà Nẵng (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hàng loạt sai phạm, khuyết điểm trong việc bố trí căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước cho CBCCVC thuê trên địa bàn Đà Nẵng vừa được thanh tra làm rõ (Ảnh: HC)

Hàng loạt sai phạm, khuyết điểm trong việc bố trí căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước cho CBCCVC thuê trên địa bàn Đà Nẵng vừa được thanh tra làm rõ (Ảnh: HC)

Theo đó, thực hiện Quyết định 1160/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, từ ngày 27/3 đến 25/6, Đoàn thanh tra do Thanh tra TP. Đà Nẵng chủ trì đã kiểm tra hồ sơ xác minh, xét duyệt, bố trí thuê nhà chung cư của 1.324 trường hợp (do Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng cung cấp) đang thuê chung cư là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tại Văn phòng UBND TP (từ năm 1997 đến 31/12/2012); Văn phòng HĐND TP (từ ngày 15/01/2013 đến ngày 31/12/2013); Sở LĐ-TB-XH (từ ngày 07/01/2014 đến 31/12/2017) và công tác phối hợp của Sở LĐ-TB-XH với Sở Y tế, Bộ đội Biên phòng TP, Công an TP để xét duyệt các đối tượng thuộc các ngành này.

Qua đó cho thấy, Công ty đã tự ý chuyển đổi căn hộ chung cư và thu hồi căn hộ chung cư cũ theo đơn xin chuyển đổi căn hộ của 132 trường hợp (từ quận này sang quận khác, trong cùng một quận, trong cùng một khu chung cư); bố trí không đúng theo Quyết định bố trí ban đầu của UBND TP.

Có 25 trường hợp CBCCVC nợ tiền thuê nhà trên 3 tháng (đến thời điểm thanh tra) nhưng Công ty không thực hiện chấm dứt hợp đồng và đề nghị thu hồi căn hộ; Công ty chưa gia hạn hợp đồng thuê căn hộ chung cư khi đến hạn của 155 trường hợp; Công ty cũng không thực hiện việc chấm dứt hợp đồng, kiến nghị thu hồi căn hộ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với 98 trường hợp ở không đúng đối tượng và không ở thường xuyên là không đúng quy định.

Đáng chú ý, có 61 trường hợp cho thuê căn hộ chung cư không có văn bản đồng ý bố trí của UBND TP. Đà Nẵng (ngoài danh sách 1.324 trường hợp CBCCVC được thuê căn hộ chung cư); 06 trường hợp thông 02 căn hộ với nhau, trong đó có 03 trường hợp Công ty tự ý nhân hệ số 1,5 đơn giá thuê căn hộ được thông khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Có 01 trường hợp không nhận căn hộ chung cư đã bố trí tại Khu chung cư Nại Hiên Đông C2 (quận Sơn Trà) theo Quyết định, nhưng từ ngày 14/01/2013 đến nay, Công ty không báo cáo kết quả bố trí chung cư về UBND TP để có biện pháp xử lý theo quy định. Có 03 trường hợp CBCCVC đã được UBND TP phê duyệt cho mua đất làm nhà ở nhưng Công ty không báo cáo UBND TP để thu hồi căn hộ chung cư theo chỉ đạo của UBND TP.

Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm chính của những sai sót, khuyết điểm nêu trên trong công tác tiếp nhận hồ sơ, quản lý, bố trí căn hộ chung cư của Công ty Quản lý nhà chung cư TP Đà Nẵng thuộc về Giám đốc và các cá nhân, phòng, ban liên quan của Công ty.

Về tình hình sử dụng nhà chung cư của CBCCVC tại các khu chung cư, kết luận thanh tra cho hay, kiểm tra thực tế tại các khu chung cư có 17 trường hợp CBCCVC đang thuê nhà chung cư cho người khác ở (không đúng đối tượng được thuê nhà chung cư theo quyết định, văn bản bố trí, không đúng tên trong hợp đồng), phải thực hiện thu hồi căn hộ chung cư theo quy định.

Có 10 trường hợp khóa cửa, trong đó Nhà trưởng xác nhận có 08 trường hợp người khác ở, 02 trường hợp bỏ trống; và có 13 trường hợp không ở thường xuyên (02 trường hợp Đoàn thanh tra phát hiện và 11 trường hợp khóa cửa, Nhà trưởng xác nhận). Đoàn thanh tra đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục kiểm tra lại tình trạng sử dụng để có biện pháp xử lý theo quy định.

Về tình trạng nhà, đất của CBCCVC đang thuê nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước của TP Đà Nẵng, kết luận thanh tra cho hay, có 152 trường hợp CBCCVC hiện đang sở hữu nhà ở (thuộc sở hữu của vợ và chồng) trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian thanh tra, không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở xã hội (nhà chung cư).

56 trường hợp CBCCVC hiện đang có từ 2 thửa đất trở lên (thuộc sở hữu của vợ và chồng) trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian thanh tra và 01 trường hợp CBCCVC sở hữu 02 nhà ở nhưng tặng cho, chuyển nhượng cho người khác trước thời gian thanh tra là không thực sự khó khăn, đặc biệt bức xúc về nhà ở nhưng vẫn hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội (nhà chung cư) của TP. 56 trường hợp này không còn đảm bảo yêu cầu về đối tượng được xem xét, bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước theo quy định.

Cũng theo kết luận thanh tra, có 03 trường hợp đang thuê nhà chung cư đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt chuyển quyền sử dụng đất làm nhà ở, nay không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở xã hội (chung cư) theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014.

Có 250 trường hợp CBCCVC đang sở hữu 01 thửa đất ở, 16 trường hợp có nhà ở đã chuyển nhượng trước thời gian thanh tra và 20 trường hợp có 01 hoặc nhiều thửa đất đã chuyển nhượng (trên địa bàn Đà Nẵng) trước thời gian thanh tra là các trường hợp chưa có điều kiện làm nhà ở hoặc có điều kiện làm nhà ở nhưng vẫn hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội của TP. Các trường hợp này cần tiếp tục kiểm tra, rà soát về tình trạng nhà ở, đất ở để đề xuất UBND TP xử lý theo quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top