Reatimes.vn

Đà Nẵng họp bất thường xem xét lại Bảng giá đất Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2024

Đà Nẵng họp bất thường xem xét lại Bảng giá đất Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 10/3, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung đã chủ trì phiên họp Thường trực HĐND TP để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 bất thường ngày 13/3 nhằm xem xét thông qua Bảng giá các loại đất của TP giai đoạn 2020 - 2024.
16:00, 11/03/2020

Theo đó, bảng giá các loại đất được xây dựng đảm bảo nằm trong khung giá đất do Chính phủ quy định tại Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019, trên cơ sở giữ nguyên nền Bảng giá được ban hành tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 của UBND TP. Đà Nẵng, đồng thời có bổ sung, điều chỉnh một số vấn đề.

Cụ thể, bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên; Điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh so với mức quy định tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND (tương ứng bằng 80% và 60% so với giá đất ở cùng vị trí).

Bổ sung, điều chỉnh những bất cập như: sửa đổi giá đất đối với 5 tuyến đường chưa phù hợp (giá thực tế thấp hơn mức giá quy định); bổ sung giá đất từ vị trí 01 đến vị trí 05 của các đường trong các khu dân cư; bổ sung về hệ số vị trí khu đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh và phần diện tích áp dụng hệ số đặc biệt ngã 3, ngã 4 đối với các khu đất 02 mặt tiền trở lên...

Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo TP. Đà Nẵng cân nhắc thêm về giá đất trong điều kiện thị trường bất động sản trầm lắng, hoạt động kinh doanh dịch vụ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. Bên cạnh đó, giá đất của thành phố cần xem xét trong mối tương quan với giá đất của các tỉnh lân cận để cùng phát huy lợi thế thu hút đầu tư của cả khu vực.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã có báo cáo gửi HĐND thành phố về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2024. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 13 diễn ra vào tháng 1/2020, HĐND biểu quyết chưa thông qua.

Về lý do, theo Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND TP. Đà Nẵng, ngày 19/12/2019, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Trong khi kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố đã tiến hành trước đó.

Việc xây dựng bảng giá đất cần phải được nghiên cứu đầy đủ các căn cứ pháp luật, xác định kỹ tác động đến thực tế đời sống xã hội và phải tuân thủ trình tự thủ tục quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP