14/05/2018, 20:00 GMT+7

Đà Nẵng: Triển khai cho vay mua nhà ở xã hội

Reatimes.vn Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên vừa ký văn bản đề nghị các sở, ngành và địa phương trên địa bàn thành phố thực hiện một số nhiệm vụ nhằm triển khai cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, giao Sở Xây dựng phối hợp chính quyền cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện thẩm định, xác nhận đối tượng, điều kiện vay vốn ưu đãi theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) trong quá trình xử lý nợ bị rủi ro và tài sản bảo đảm để thu hồi vốn vay.

Đồng thời, cung cấp kịp thời thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn nằm trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội do UBND thành phố phê duyệt, cung cấp thông tin về giá trị căn hộ thuộc nhà ở xã hội và danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội để làm cơ sở cho NHCSXH thẩm định triển khai cho vay theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phối hợp với NHCSXH các cấp trong việc đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố triển khai đến các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP để người dân được biết và tiếp cận vay vốn.

Một trong số khu nhà ở xã hội ở Đà Nẵng

Đồng thời, tham mưu phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội kịp thời giữa các địa phương để đảm bảo giải ngân hiệu quả và đúng đối tượng; tổ chức tập huấn cho Chủ tịch UBND phường, xã, Ban giảm nghèo và hội đoàn thể nhận ủy thác về quy trình, thủ tục cho vay nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện tổ chức thẩm định theo đúng quy định, giải ngân theo đúng chỉ tiêu nguồn vốn được giao; phối họp với các sở, ngành báo cáo UBND thành phố để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cho vay ưu đãi nhà ở xã hội.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND cấp xã, phường hàng năm rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, tổng hợp gửi NHCSXH để làm căn cứ xây dựng kế hoạch tín dụng; đồng thời, ổ chức phổ biến, tuyên truyền cho người dân được biết về chính sách cho vay nhà ở xã hội; xác nhận đối tượng, điều kiện vay vốn, thủ tục ủy quyền theo đúng quy định.

Theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo Ban giảm nghèo xã, phường tập hợp hồ sơ của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong toàn xã, phường; trường hợp nhu cầu vay vốn lớn hơn chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao thì tổ chức chấm điểm theo Bảng tiêu chí chấm điểm được NHCSXH hướng dẫn để xét ưu tiên vay vốn nhà ở xã hội.

UBND thành phố cũng đề nghị Hội, đoàn thể thành phố thực hiện và chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp NHCSXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện nhiệm vụ nhận ủy thác; tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động tín dụng theo văn bản liên tịch và hợp đồng uỷ thác đã ký với NHCSXH; phối hợp với NHCSXH tổ chức tập huấn cho Tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc nhận, kiểm tra, bình xét và quản lý hồ sơ vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Triển khai cho vay mua nhà ở xã hội tại chuyên mục Tin mới của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Đọc thêm
Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP