TAG:

đất nền khu công nghiệp

  • 22/03/2021, 16:30

    Bài 1: Giàu tiềm năng nhưng nhiều thách thức

    Bài 1: Giàu tiềm năng nhưng nhiều thách thức

    Chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực biến những tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội trở thành hiện thực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại đang đặt ra mà lãnh đạo tỉnh cần vào cuộc chỉ đạo xử lý kịp thời.


TOP