Aa

Đầu tư dự án Khu dân cư và đô thị Suối Lớn tại Kiên Giang

Thứ Ba, 11/07/2017 - 06:01

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1524/BXD-PTĐT, phúc đáp UBND tỉnh Kiên Giang về việc thẩm định Hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư dự án Khu dân cư và đô thị Suối Lớn 59,7ha tại thị trấn An Thới và xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (viết tắt là Dự án) và Hồ sơ dự án (nộp lần đầu ngày 28/12/2016, bổ sung lần cuối ngày 10/5/2017).

Dự án có quy mô 59,7ha, đã được UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư tại công văn số 970/VP-KTCB ngày 21/2/2012, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc (nay là Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc) chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 184/BQLPTPQ-ĐT ngày 30/3/2013.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị (viết tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP), Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh Kiên Giang sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đánh giá, hồ sơ của Dự án đã thực hiện theo quy định tại Điều 26 và Điều 32 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 22 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, thành phần hồ sơ còn thiếu: Quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị.

Theo Công văn số 2032/UBND-KTTH ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang, Dự án được triển khai sẽ đáp ứng nhu cầu ở sinh hoạt và sản xuất kinh doanh cho người dân trên đảo Phú Quốc; góp phần xây dựng đảo Phú Quốc thành đô thị sinh thái theo mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch dự án Khu dân cư và đô thị Suối Lớn, tỉnh Kiên Giang.

Quy hoạch dự án Khu dân cư và đô thị Suối Lớn, tỉnh Kiên Giang.

Dự án nằm trong tổng thể Khu dân cư và đô thị mới Suối Lớn 280,7 ha, được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (QHCT 1/500) tại Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 và điều chỉnh tại Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 04/7/2016. QHCT 1/500 Dự án phù hợp với Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư và đô thị mới Suối Lớn 208,7 ha; chức năng sử dụng đất được xác định gồm: đất cây xanh công viên và đất nhà ở (xây dựng kinh doanh và tự xây).

Ngày 04/5/2017, UBND tỉnh Kiên Giang đã có Văn bản số 666/UBND-KTTH giải trình về việc: “…Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch đảo Phú Quốc, Sở Xây dựng và Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã tính toán, thống nhất cân đối sử dụng đất toàn khu quy hoạch theo nguyên tắc không làm thay đổi lớn các chỉ tiêu diện tích đất so với Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể hóa và quy hoạch chi tiết đất dự trữ phát triển thành các loại đất ở (nông thôn), đất công trình công cộng, giao thông (nội khu) để làm cơ sở pháp lý trong quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch cũng như triển khai xây dựng”.

Tuy nhiên, trong QHCT 1/500 của Khu dân cư và đô thị mới Suối Lớn 280,7 ha, vị trí khu vực Dự án có chức năng sử dụng đất chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 và điều chỉnh tại Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015).

Cụ thể, các khu đất cây xanh công viên có ký hiệu CX.KV-1, CX.KV-2 theo Quy hoạch chung xây dựng Đảo Phú Quốc có chức năng đất dự trữ phát triển; các khu nhà ở kinh doanh và nhà ở tự xây dựng ký hiệu N1, N2, N3, N4, N5, khu hỗn hợp H6, H7, H8 theo Quy hoạch chung xây dựng Đảo Phú Quốc có chức năng đất cây xanh cảnh quan.

Chủ đầu tư của Dự án là Công ty CP Căn nhà mơ ước Cửu Long đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 18/7/2007, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 18/7/2007 (thay đổi lần thứ 6 ngày 20/5/2015), có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp để thực hiện Dự án. Chủ đầu tư đã có kinh nghiệm thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng chung cư, bệnh viện, văn phòng cho thuê.

Theo Công văn số 2032/UBND-KTTH, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 603,642 tỷ đồng (trong đó vốn tự có chiếm 27,92%, vốn vay thương mại chiếm 14,91%, vốn huy động chiếm 57,17%).

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 (đã được Công ty TNHH Kiểm toán KMF kiểm toán độc lập ngày 10/1/2017) vốn chủ sở hữu còn khoảng 153,91 tỷ đồng đảm bảo yêu cầu trên 15% tổng mức đầu tư của dự án được quy định tại Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (không có số liệu về vốn đầu tư thuộc chủ sở hữu).

Bộ Xây dựng yêu cầu, trước khi UBND tỉnh Kiên Giang xem xét theo thẩm quyền việc chấp thuận đầu tư cho Dự án cần rà soát các quy hoạch chi tiết đã được duyệt, đảm bảo tuân thủ đầy đủ pháp luật về quy hoạch đô thị, nhà ở, đất đai và các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Đồng thời UBND tỉnh Kiên Giang cần thực hiện rà soát QHCT 1/500 Khu dân cư và đô thị mới Suối Lớn (280,7 ha), tính toán, cân đối việc chuyển đổi chức năng và thời hạn sử dụng đất tại khu vực Dự án, đảm bảo quỹ đất dự trữ và quỹ đất cây xanh đã được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc.

Để đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước trong đầu tư phát triển đô thị, UBND tỉnh Kiên Giang cần chỉ đạo Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc và các cơ quan có liên quan tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị, bổ sung các quy hoạch phân khu làm cơ sở quản lý đất đai, kết nối hạ tầng đồng bộ bên trong và bên ngoài các dự án./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top