Aa

Điều chỉnh kinh phí dự án bảo tồn, tu bổ di tích Kinh thành Huế

Thứ Sáu, 30/07/2021 - 16:20

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa điều chỉnh chủ trương đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn về Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế giai đoạn 2.

HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông qua tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế do UBND tỉnh này trình với nội dung bổ sung phân kỳ đầu tư đối với hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Khu vực Hồ Tịnh Tâm, một trong những di tích, thắng cảnh nổi tiếng cố đô Huế sẽ được bảo tồn, tôn tạo trong giai đoạn của dự án
Khu vực Hồ Tịnh Tâm, một trong những di tích, thắng cảnh nổi tiếng cố đô Huế sẽ được bảo tồn, tôn tạo trong giai đoạn của dự án. (Ảnh: Đình Toàn)

Quy mô đầu tư phân kỳ thực hiện tại các khu vực Đàn Xã Tắc, Hồ Học Hải, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Khu vực tiếp giáp Mang Cá, Lục Bộ (thực hiện tại khu vực Thượng Thư Đường Bộ Công) có tổng mức đầu tư phân kỳ đầu tư 1.200 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương là 880 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2025.

Trước đó, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26/2/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế. Trong đó, dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 2 đối với hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng là khoảng 1.760 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Quy mô thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng phạm vi các di tích như đã nêu trên (Hồ Học Hải, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám…). Dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế làm chủ đầu tư thực hiện từ năm 2021 đến 2022.

Khu vực di tích Trấn Bình Đài nằm trong các hợp phần bảo tồn, tu bổ và tôn tạo của dự án
Khu vực di tích Trấn Bình Đài nằm trong các hợp phần bảo tồn, tu bổ và tôn tạo của dự án (Ảnh: Đình Toàn)

Ngày 16/6/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 3737/BKHĐT-KTĐPLT về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2), trong đó đề nghị UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025. Đối với dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn. 

Cũng theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26/2/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt, hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích bao gồm việc bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích sau khi di dời dân cư, như hệ thống Kinh thành Huế (Thượng Thành, Eo bầu, Hộ thành hào, Tuyến phòng lộ, Trấn Bình Đài), Hồ Tịnh Tâm, Hồ Học Hải, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Khu di tích Lục Bộ thuộc khu vực 1 - di tích Kinh thành Huế, với tổng mức đầu tư khoảng 1.150 tỷ đồng; Bảo tồn, tu bổ, phục hồi cấp thiết các công trình di tích: Thái Miếu, Nhà kho cổ vật - Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế, Văn Miếu - Võ Miếu, tổng mức đầu tư khoảng 550 tỷ đồng. Tổng các hợp phần dự kiến đầu tư khoảng 5.465 tỷ đồng, trong đó hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 3.765 tỷ đồng; hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích khoảng 1.700 tỷ đồng.

Nhiều hạng mục, công trình di tích của khu vực 1 di tích Kinh thành Huế cần kinh phí để bảo tồn, tu bổ và tôn tạo
Nhiều hạng mục, công trình di tích của khu vực 1 di tích Kinh thành Huế cần kinh phí để bảo tồn, tu bổ và tôn tạo (Ảnh: Đình Toàn)

Tuy nhiên, hiện Bố Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 nên cấp thẩm quyền của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều chỉnh giảm mức kinh phí phân kỳ đầu tư đối với hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các khu vực di tích nêu trên. Riêng các nội dung khác của dự án vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26/2/2021 của HĐND tỉnh. Được biết, sau khi HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ trình Chính phủ làm cơ sở trình Quốc hội thông qua những điều chỉnh này./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top