Aa

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Chủ Nhật, 14/07/2019 - 05:58

Vừa qua Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời tờ trình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, tháng 5/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có tờ trình gửi lên Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (nay là Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc).

Trên cơ sở nghiên cứu tờ trình, Bộ Xây dựng cho biết, để thực hiện việc này thì Đại học Quốc gia Hà Nội cần thực hiện theo quy định tại Mục 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Khoản 12, Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

Quy hoạch không gian kiến trúc

Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Tháng 1/2019, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại các văn bản số 464/TB-VPCP ngày 5/10/2017 và số 6113/VPCP-CN ngày 28/6/2018 của Văn phòng Chính phủ về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000) và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần thuộc dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý bổ sung Viện Trần Nhân Tông và Trường Đại học Việt Nhật vào Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu ĐHQGHN lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000) ĐHQGHN tại Hòa Lạc để bổ sung Viện Trần Nhân Tông, trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt, bảo đảm "đúng mục tiêu phát triển, tiết kiệm đất" theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại một số văn bản trước đó.

Liên quan đến vấn đề này, vào năm 2017, trong thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với ĐHQGHN, Thủ tướng đã đồng ý chuyển giao dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc về ĐHQGHN.

Thủ tướng cũng đồng ý với kiến nghị của ĐHQGHN theo tinh thần xây dựng một khu đô thị đại học hiện đại, không chỉ gồm các đơn vị thành viên hiện tại của ĐHQGHN, mà còn có quỹ đất dự phòng để một số trường đại học có uy tín có thể có cơ sở trong khu đô thị đại học.

Việc điều chỉnh phải thực hiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm mục tiêu phát triển, cấu trúc khu đô thị đại học chất lượng cao của quốc gia.

Thủ tướng cũng giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thực hiện việc giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án, công trình triển khai, chống lấn chiếm và xây dựng trái phép.

Ngoài ra, phải xây dựng và thực hiện cơ chế đặc thù để tập trung giải phóng mặt bằng với một lộ trình cụ thể, hoàn thành thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ĐHQGHN.

Theo đề án quy hoạch tổng thể Đại học Quốc gia Hà Nội tại Quyết định 1907QĐ-TT ngày 18/10/2013 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2025, trên khu đất 1.000ha sẽ có 8 đại học, 5 khoa trực thuộc, 5 viện, 10 trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và các trung tâm nghiên cứu liên hợp, 10 đơn vị phục vụ. Toàn bộ cơ sở của Đại học Quốc gia Hà Nội ở nội thành được dời lên Hòa Lạc.

Sau 15 năm từ ngày khởi công (năm 2003), đến đầu năm 2019 dự án mới làm được 8 tuyến đường, 3 khu nhà, đền bù GPMB được 75% diện tích, nhưng chưa xây dựng xong khu tái định cư cho người dân vào ở. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top