Aa

Dự án đại học Quốc gia tại Hoà Lạc được bổ sung 335 tỷ đồng

Thứ Năm, 28/03/2019 - 14:01

UBTVQH quyết định chuyển 335 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn từ Bộ Xây dựng sang ĐH Quốc gia Hà Nội.

Theo thông tin từ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), tại phiên họp thứ 32, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có văn bản về việc công bố 04 Nghị quyết của UBTVQH khóa XIV. Trong đó nổi bật là Nghị quyết việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Cụ thể, Điều chỉnh giảm 335,018 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Xây dựng, tăng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 335,018 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 272,223 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 5 tỷ đồng và vốn dự phòng 10% là 57,795 tỷ đồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trong giai đoạn 2018 - 2020. 

Chuyển 335 tỉ đồng vốn đầu tư công từ Bộ Xây dựng sang ĐH Quốc gia Hà Nội

Chuyển 335 tỷ đồng vốn đầu tư công từ Bộ Xây dựng sang ĐH Quốc gia Hà Nội

Đồng thời, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Bộ Xây dựng là 59 tỷ đồng, tăng kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 59 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 54 tỷ đồng và vốn nước ngoài là 5 tỷ đồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/3/2019.

Ngoài ra, UBTVQH cũng ban hành 3 Nghị quyết khác như: Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào và thành lập Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Mỹ Hào và Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Hào.

Trước đó, tháng 2/2019, tại phiên họp thứ 31, UBTVQH đã cho ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. 

Theo đó, việc điều chỉnh vốn NSNN giữa hai cơ quan được thực hiện như sau: Giảm kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Xây dựng, đồng thời tăng kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 cho Đại học Quốc gia Hà Nội là 335,018 tỷ đồng, số vốn trung hạn đã phân bổ còn lại giai đoạn 2018 - 2020 của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc; 57,795 tỷ đồng số vốn dự phòng 10%.

Cùng với đó, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018. Cụ thể: Giảm kế hoạch đầu tư năm 2018 của Bộ Xây dựng là 59 tỷ đồng (trong đó vốn trong nước là 54 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 5 tỷ đồng), đồng thời, tăng kế hoạch đầu tư năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 59 tỷ đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top