Aa

Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh: Tăng gần 23.000ha diện tích đô thị

Thứ Ba, 20/11/2018 - 21:00

Tại Báo cáo nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh sẽ điều chỉnh quy mô quy hoạch diện tích từ 26.320ha thành khoảng 49.107ha; dự báo dân số đến năm 2035 khoảng 1.340.000 người.

Bắc Ninh sẽ điều chỉnh quy mô quy hoạch diện tích từ 26.320ha thành khoảng 49.107ha.

Bắc Ninh sẽ điều chỉnh quy mô quy hoạch diện tích từ 26.320ha thành khoảng 49.107ha.

Mới đây, tại phiên họp thường kỳ tháng 10, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã có báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh nội dung nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. UBND tỉnh đã chỉ đạo, cho ý kiến về nội dung của nhiệm vụ, trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu và chỉnh sửa, hoàn thiện Nhiệm vụ quy hoạch theo ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo, Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chính điều chỉnh như sau:

Về điều chỉnh phạm vi và ranh giới quy hoạch: Phạm vi lập quy hoạch, ranh giới quy hoạch được điều chỉnh từ 3 đơn vị hành chính TP. Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và 03 xã của huyện Quế Võ thành 05 đơn vị hành chính thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ và huyện Yên Phong. Ranh giới quy hoạch giới hạn như sau: Phía bắc và đông bắc giáp tỉnh Bắc Giang; phía đông giáp tỉnh Hải Dương; phía tây và tây nam giáp Thủ đô; phía nam giáp huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài của tỉnh Bắc Ninh.

Về điều chỉnh quy mô quy hoạch: Diện tích từ 26.320ha thành khoảng 49.107ha; dự báo dân số đến năm 2035 khoảng 1.340.000 người.

Thời hạn lập quy hoạch cũng được điều chỉnh từ ngắn hạn đến năm 2020, dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050 thành ngắn hạn đến năm 2022, dài hạn đến năm 2035, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050.

Xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 trong điều chỉnh mục tiêu quy hoạch.

Điều chỉnh, bổ sung tính chất quy hoạch tỉnh Bắc Ninh để trở thành một trọng tâm kinh tế thuộc vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trung tâm phát triển: Công nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch và kinh tế tri thức.

Điều chỉnh, bổ sung tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050 để Bắc Ninh trở thành đô thị thông minh, đô thị lớn trong vùng Thủ đô, có sức cạnh tranh mạnh mẽ với các đô thị khác trong nước và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp tháng 12.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top