Aa

Đối tượng nào được hỗ trợ trong dịch Covid-19 theo Nghị quyết về an sinh xã hội?

Thứ Sáu, 10/04/2020 - 14:00

Ngày 9/4, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Vậy những đối tượng nào sẽ được hưởng hỗ trợ và mức hỗ trợ là bao nhiêu?

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Theo đó, khoảng 20 triệu người sẽ nhận được sự hỗ trợ từ gói an sinh xã hội trị giá 62.000 tỷ đồng.

Nghị quyết quy định các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được nhận hỗ trợ cụ thể như sau:

Nhóm 1: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên

Nhóm đối tượng này sẽ được hưởng hỗ trợ với mức: 1.800.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.

Nhóm 2: Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

Nhóm đối tượng này sẽ được hưởng hỗ trợ với mức: 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng.

Thời gian áp dụng từ tháng 4 - 6/2020.

Có 6 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 vừa được Chính phủ ban hành. (Ảnh: Internet)

Nhóm 3: Người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ  xã hội

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hưởng hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. 

Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 - 6/2020 và được chi trả 1 lần.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. 

Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 - 6/2020 và được chi trả 1 lần.

Nhóm 4: Hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. 

Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 - 6/2020 và được chi trả 1 lần.

Nhóm 5: Người sử dụng lao động 

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 6/2020 được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Nhóm 6: Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020

Nhóm đối tượng này sẽ được hưởng hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ: Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

Đồng thời, cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện…) trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top