Aa

Dự án treo vẫn là "nỗi bức xúc" đối với cử tri Quảng Nam

Thứ Tư, 15/11/2023 - 06:10

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, liên quan đến phát triển hạ tầng, triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hầu hết cử tri các huyện bức xúc trước tình trạng các dự án treo trên địa bàn nhiều năm không thực hiện, ảnh hưởng quyền sử dụng đất, điều kiện sinh hoạt, phát triển kinh tế của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Nhiều dự án treo, chậm tiến độ gây bức xúc cho người dân Quảng Nam.

Cuối năm 2024, giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các Công văn: số 975-CV/TU ngày 9/5/2022; số 1297-CV/TU ngày 12/10/2022 về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức tổng rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 468-TB/TU ngày 6/12/2022 về rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 320/UBND-KTN ngày 16/01/2023 chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý quyết liệt triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết đối với từng nhóm vấn đề, từng dự án cụ thể; phấn đấu xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ trước ngày 31/12/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh

Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, không để phát sinh thêm các dự án chậm tiến độ trên địa bàn. Thực hiện quan điểm “kiên quyết trong xử lý thu hồi”, “dễ làm trước, khó làm sau”, đảm bảo “đúng quy định pháp luật, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan”. Thống kê, phân loại các nhóm dự án chậm tiến độ, các tồn tại, vướng mắc chính dẫn đến chậm tiến độ để xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết đối với từng dự án.

Trong đó, đối với các dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị: Những dự án hoàn thành, cơ bản hoàn thành thì làm việc với các chủ đầu tư để đôn đốc hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cam kết thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án.

Với nhóm dự án kéo dài nhiều năm, nhưng chỉ mới thực hiện thủ tục đầu tư, chưa triển khai, chưa giao đất thì xem xét, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh hoặc dừng thực hiện dự án.

Quảng Nam phấn đấu giải quyết dứt điểm các dự án treo, chậm tiến độ trước ngày 31/12/2024.

Đối với nhóm dự án có diện tích vướng giải phóng mặt bằng với tỷ lệ nhỏ so với tổng diện tích dự án, khả năng giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại cao, cộng đồng dân cư ủng hộ và nhà đầu tư quyết tâm thực hiện: Cho gia hạn tiến độ thực hiện dự án phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Đối với nhóm dự án có diện tích vướng giải phóng mặt bằng với tỷ lệ lớn so với tổng diện tích dự án, khả năng giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại không cao, cộng đồng dân cư không ủng hộ: Điều chỉnh tách phần diện tích không thể giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án, đưa vào chỉnh trang.

Đối với các dự án không có tính khả thi trong công tác giải phóng mặt bằng thì tổ chức kiểm tra, rà soát điều chỉnh quy hoạch đưa vào chỉnh trang để kết thúc dự án.

Đối với các dự án chậm tiến độ do nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính, thiếu năng lực: Kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt một phần hoặc toàn bộ dự án. Ưu tiên quỹ đất này để thực hiện chỉnh trang kết hợp với đầu tư xây dựng các khu tái định cư, các công trình công cộng, cây xanh...

Đảm bảo môi trường cho sông Cổ Cò

Cử tri phường Điện Dương, TX. Điện Bàn phản ảnh tình trạng nước thải của các dự án du lịch, mương thoát nước đường ven biển, khu phố chợ… tại địa phương đổ ra sông Cổ Cò với khối lượng lớn, gây ảnh hưởng môi trường.

Cử tri Quảng Nam mong muốn đảm bảo môi trường sông Cổ Cò trước các loại nước thải từ các dự án…

Với vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết trong quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, TX. Điện Bàn rất quan tâm đến vấn đề thoát nước thải tại các dự án khu dân cư, đô thị. Hiện nay, trên địa bàn thị xã có các trạm xử lý nước thải tại Điện Dương, tại Khu dân cư dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi, các trạm xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, các cụm công nghiệp: Trảng Nhật, An Lưu và trong tương lai sẽ có các trạm xử lý nước thải cho từng cụm đô thị.

Bên cạnh đó, tháng 9/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc TX. Điện Bàn (giai đoạn 2) do BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 85,8 tỷ đồng. Dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước, thu gom xử lý nước thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn nước thải ra sông Cổ Cò, giải quyết được tình trạng ngập úng cục bộ trong khu vực dọc tuyến ĐT 603B và các khu vực dân cư, khắc phục tình trạng thoát nước thải ra biển.

Quy mô dự án gồm 6 tuyến cống gom thoát nước mưa, nước mặt với tổng chiều dài 4,271km, vị trí hướng cống chạy dọc theo các tuyến đường của khu dân cư, khu du lịch phía Tây đường ĐT 603B sau đó thoát nước mưa vào sông Cổ Cò. Đến nay, dự án đã triển khai thi công hoàn thiện tuyến số 3 dài 597m, tuyến số 4 dài 360m và tuyến số 5 dài 617m. Riêng tuyến số 1 thi công được 475m/545,64m, tuyến số 2 thi công được 590m/986m và tuyến số 6 thi công được 290m/986m, các đoạn còn lại chưa thể tiếp tục triển khai thi công do còn một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã thì dự kiến đến hết tháng 12/2024 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án để triển khai thi công. Sau khi dự án hoàn thành, sẽ giải quyết được nhu cầu thoát nước thải của các khu dân cư, đô thị dọc tuyến sông Cổ Cò. Đồng thời, trong khi chờ hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải theo quy hoạch, các dự án dân cư đô thị, khu phố chợ đều xây dựng hệ thống xử lý cục bộ trước khi đổ ra ngoài nhằm không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh hoan nghênh cử tri trong tỉnh đã có những ý kiến phản ánh, đóng góp xây dựng trên nhiều lĩnh vực, góp phần giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn. UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các ngành thuộc UBND tỉnh sớm xử lý, giải quyết những phản ánh, đề nghị thiết thực mà cử tri quan tâm theo thẩm quyền.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top