Reatimes.vn

Hà Nội bãi bỏ nhiều thủ tục trong quản lý xây dựng

Hà Nội bãi bỏ nhiều thủ tục trong quản lý xây dựng

Mới đây, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 6470/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.
06:00, 29/11/2018
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo quyết định, 10 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực nhà ở bị bãi bỏ gồm:

- Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

- Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh

- Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

- Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

- Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

- Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuộc sở hữu nhà nước

- Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Nhà ở 2014 (trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công)

- Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định sổ 99/2015/NĐ-CP

- Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

- Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Hai TTHC thuộc lĩnh vực bất động sản gồm: Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng, do hết hạn (hoặc gần hết hạn).

Một TTHC thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật gồm: Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

10 TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng gồm:

- Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

- Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

- Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

- Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

- Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP)

- Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

- Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

- Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

- Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

- Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Liên kết hữu ích

TOP