Aa

Hà Nội công khai 39 dự án bị chấm dứt hoạt động, vi phạm pháp luật về đất đai

Thứ Sáu, 05/10/2018 - 05:41

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành Công văn số 4677/UBND-ĐT về việc kiểm tra, theo dõi, xử lý đối với 39 dự án bị chấm dứt hoạt động, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn TP.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Xét báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát 39 dự án dừng triển khai, chấm dứt hoạt động, UBND TP lưu ý, việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư phải được thực hiện theo đúng quy định về pháp luật. Mỗi dự án bị chấm dứt hoạt động phải được lập hồ sơ xử lý riêng (bao gồm đầy đủ các văn bản pháp lý có liên quan, đảm bảo tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục được pháp luật quy định), và phải được quản lý, lưu trữ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (sử dụng không đúng mục đích, chậm tiến độ…) hoặc ban hành văn bản xử lý chuyên ngành phải được các cơ quan quản lý nhà nước khác chủ động thực hiện theo đúng điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đã được pháp luật chuyên ngành quy định.

Các dự án bị chấm dứt hoạt động, bị thu hồi đất do vi phạm quy định về đất đai đều phải được công bố công khai sau khi hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

Đối với việc xử lý đối với 39 dự án có sử dụng đất đai vi phạm pháp luật về đất đai, về đầu tư, UBND TP yêu cầu, với nhóm 16 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố công khai.

Đối với nhóm 4 dự án đã chấm dứt hoạt động đối với nhà đầu tư cũ, UBND TP. Hà Nội yêu cầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới để triển khai dự án. Đồng thời, đôn đốc nhà đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục triển khai dự án mới theo quy định; theo dõi, báo cáo đề xuất việc xử lý nếu các đơn vị này chậm triển khai.

Đối với nhóm 14 dự án chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định.

Đối với nhóm 5 dự án cần tiếp tục rà soát giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các sở, ngành có liên quan kiểm tra, đề xuất xử lý dứt điểm theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐND TP tại Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 16/8/2018, báo cáo UBND TP trước ngày 05/10/2018.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top