Aa

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng 2.700 dự án

Thứ Sáu, 23/09/2016 - 03:32

Giai đoạn 2016-2020, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 2.700 dự án, trong đó có 52 dự án, công trình trọng điểm.

Đây là một trong những nội dung Nghị quyết số 08/NQ-TU về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” vừa được Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ký ban hành.

Từ năm 2010 đến tháng 6/2016, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có hơn 3.000 dự án phải thu hồi đất

Từ năm 2010 đến tháng 6/2016, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có hơn 3.000 dự án phải thu hồi đất

Từ năm 2010 đến tháng 6/2016, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 3.073 dự án phải thực hiện thu hồi đất; đã hoàn thành GPMB 1.711 dự án, với tổng diện tích đất hơn 8.462ha; chi trả hơn 54.829 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 213.554 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và bố trí tái định cư cho 9.924 hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở.

Tuy nhiên, công tác GPMB vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp và còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Tiến độ GPMB của phần lớn các dự án, kể cả một số dự án trọng điểm còn chậm; việc giải quyết yêu cầu tái định cư chưa đồng bộ, có mặt còn bất cập; tình trạng khiếu nại liên quan đến GPMB vẫn diễn biến phức tạp; việc công khai, minh bạch trong cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện còn hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động có lúc, có dự án chưa được thực hiện sâu rộng; còn thiếu các giải pháp đột phá về trình tự, thủ tục, tổ chức thực hiện nhiệm vụ GPMB.

Hà Nội quyết tâm đẩy nhanh công tác GPMB trong thời gian tới

Hà Nội quyết tâm đẩy nhanh công tác GPMB trong thời gian tới

Giai đoạn tới, Hà Nội đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành GPMB khoảng 2.700 dự án (trong đó có 52 dự án, công trình trọng điểm) với diện tích thu hồi đất gần 6.000ha, liên quan tới trên 80.000hộ dân, số tiền bồi thường, hỗ trợ khoảng 60.000 tỷ đồng, cần bố trí tái định cư cho khoảng 19.000 hộ dân.

Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác GPMB. Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về kết quả công tác GPMB của địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác GPMB.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top