Aa

Hà Nội: Đề xuất lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch nung thủ công

Thứ Bảy, 27/01/2018 - 21:01

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 340/UBND-ĐT tiếp tục thực hiện kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động chung của các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn TP. Hà Nội.

Công văn nêu rõ, UBND TP đã ban hành một số văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động chung của các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn Thành phố. UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các văn bản nêu trên báo cáo UBND TP trước ngày 15/02/2018.

Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành về Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, đề xuất lộ trình chấm dứt hoạt động đối với lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nguyên liệu hóa thạch, báo cáo UBND TP trước ngày 15/02/2018.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra việc chấp hành bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất gạch nung trên địa bàn Thành phố, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng UBND các huyện, thị xã kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất gạch tư nhân, yêu cầu thực hiện thành lập doanh nghiệp theo quy định.

UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây chỉ đạo dừng ngay việc tiếp tục đầu tư, khai thác đất để sản xuất gạch đối với các lò vòng, lò đứng, lò cải tiến. Kiểm tra thống kê, đề xuất với UBND TP những trường hợp cụ thể (có thể xem xét trên cơ sở tạo điều kiện sử dụng nốt số gạch mộc hiện có chưa đốt); Đối với các khu vực đã được quy hoạch nhà máy gạch tuynel phải chuyển đổi, hướng dẫn nhà đầu tư từng bước chuyển đổi theo hướng công nghệ lò tuynel hiện đại.

Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm chủ trương chấm dứt hoạt động đối với lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nguyên liệu hóa thạch.

Thống kê, tổng hợp số lượng lao động có hộ khẩu thường trú tại địa phương đang lao động tại các lò gạch, đề xuất giải quyết chuyển đổi nghề phù hợp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện và thị xã Sơn Tây hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất trong việc thực hiện cơ chế hỗ trợ đối với việc chuyển đổi nghề.

Các sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và Sở Xây dựng trong việc đề xuất lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nguyên liệu hóa thạch.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top