Aa

Hà Nội dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 1.767 dự án

Thứ Ba, 17/07/2018 - 01:00

Để các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất, UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố.

Năm 2018 Hà Nội dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 679 dự án (ảnh minh họa)

Năm 2018 Hà Nội dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 679 dự án (ảnh minh họa)

Theo đó, dự kiến trong năm 2018, Hà Nội sẽ đấu giá quyền sử dụng đất 679 dự án, năm 2019 đấu giá 635 dự án, năm 2020 đấu giá 453 dự án. Tổng diện tích khoảng 677,36ha, dự kiến thu theo kết quả trúng đấu giá là 53.537 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2018 Hà Nội dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 679 dự án, với tổng diện tích đất có thể đấu giá khoảng 193,41ha, dự kiến thu theo kết quả trúng đấu giá 13.710 tỷ đồng. Trong đó, đấu giá đất thuộc Thành phố quản lý là 111 dự án, với diện tích 75,96ha, dự kiến thu trong năm 8.666 tỷ đồng; Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt dưới 5.000m2 do cấp huyện quản lý 568 dự án, với diện tích khoảng 117,45ha, dự kiến thu 5.043 tỷ đồng.

Năm 2019, TP. Hà Nội cũng đặt ra kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 635 dự án, tổng số diện tích đấu giá 197,02ha, dự kiến thu theo kết quả trúng đấu giá là 15.972 tỷ đồng. Trong đó, đấu giá các dự án thuộc Thành phố quản lý là 152 dự án, với diện tích đấu giá 116,18ha, dự kiến thu 11.775 tỷ đồng; Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt do cấp huyện quản lý 483 dự án, với diện tích đấu giá khoảng 80,84ha, dự kiến thu 4.196 tỷ đồng.

Năm 2020 dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 453 dự án, tổng diện tích dự kiến 286,93ha, dự kiến thu 23.855 tỷ đồng. Trong đó, đấu giá các dự án Thành phố quản lý 166 dự án, với diện tích 222,08ha, dự kiến thu 20.340 tỷ đồng; đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt do cấp huyện quản lý 287 dự án, với diện tích đấu giá 64,85ha, dự kiến thu 3.514 tỷ đồng.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, báo cáo UBND Thành phố để kịp thời giải quyết, đảm bảo hoàn thành và phấn đấu vượt kế hoạch đấu giá năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top