Aa

Hà Nội thu hàng nghìn tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ Ba, 20/09/2016 - 06:05

Trong 8 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn TP Hà Nội đã có 15 đơn vị trên địa bàn Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 21,3 ha, số tiền trúng đấu giá là 2.426 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 201/TB-VP,về công tác đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm, công tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn TP. Hà Nội có chuyển biến tích cực: Đã có 15 đơn vị trên địa bàn Hà Nội tổ chức đấu giá QSDĐ với diện tích 21,3 ha, số tiền trúng đấu giá là 2.426 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm.

Trong những tháng còn lại của năm 2016, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và sở, ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, hoàn thiện các thủ tục về giá khởi điểm, phương án đấu giá để tổ chức các phiên đấu giá sớm nhất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đấu giá QSDĐ năm 2016, góp phần tạo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn; đảm bảo mục tiêu xây dựng phát triển hạ tầng đô thị theo hướng văn minh hiện đại, xây dựng nông thôn mới.

15 đơn vị trên địa bàn Hà Nội tổ chức đấu giá QSDĐ với diện tích 21,3 ha, số tiền trúng đấu giá là 2.426 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm.

15 đơn vị trên địa bàn Hà Nội tổ chức đấu giá QSDĐ với diện tích 21,3 ha, số tiền trúng đấu giá là 2.426 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm.

Về xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2017, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đấu giá QSDĐ năm 2016; tổng hợp, xác định nhu cầu lập kế hoạch năm 2017; có văn bản gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/9/2016.

Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan thẩm định, đề xuất, trình UBND thành phố Kế hoạch đấu giá QSDĐ năm 2017 trên địa bàn thành phố, trước ngày 1/10/2016.

Nhìn lại kết quả thực hiện bán đấu giá QSDĐ từ năm 2013 cho thấy, việc bán đấu giá QSDĐ trên địa bàn TP Hà Nội luôn vượt kế hoạch đề ra. Thông tin từ Sở TN&MT Hà Nội cho biết, chỉ riêng năm 2015, đã có 22 quận, huyện, thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức đấu giá QSDĐ, với diện tích đất đấu giá đạt 18,9 ha, thu về cho ngân sách 3.398 tỷ đồng (đạt 128% kế hoạch).

Mặc dù công tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên, trong khi thực hiện vẫn tồn nhiều khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu đất đấu giá cần tháo gỡ trong thời gian tới.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top