Aa

Hà Nội: Khẩn trương xử lý hồ sơ liên quan đến đường Vành đai 4

Thứ Năm, 27/10/2022 - 06:53

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa có công văn về việc chỉ đạo khẩn trương xử lý, giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các Sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện chỉ đạo xử lý, giải quyết khẩn trương, kịp thời các hồ sơ, văn bản, công việc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa có công văn về việc chỉ đạo khẩn trương xử lý, giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm giao thông theo Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ hoàn thành Dự án đầu tư năm 2026, giải phóng mặt bằng để khởi công vào Quý II/2023.

Để kịp thời phối hợp, giải quyết những công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các Sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện có liên quan chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ được giao về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và triển khai các gói thầu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và các nội dung đã được UBND TP phân cấp, ủy quyền.

Đôn đốc các đơn vị trực thuộc chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện các công việc liên quan; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trọng việc giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo UBND TP những nội dung vượt thẩm quyền.

Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện chỉ đạo xử lý, giải quyết khẩn trương, kịp thời các hồ sơ, văn bản, công việc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu giải quyết các hồ sơ, văn bản gửi đến liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trong thời gian 24 giờ đến 48 giờ; khi phát hành các văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan có đóng dấu hỏa tốc để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư.

Chánh Văn phòng UBND TP chỉ đạo, quán triệt các phòng, ban, đơn vị trực thuộc khẩn trương nghiên cứu, tham mưu và đề xuất phương án xây dựng một phân hệ riêng trên Hệ thống Văn phòng điện tử đối với việc xử lý các hồ sơ, công việc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô nhằm hỗ trợ công tác, chỉ đạo điều hành của UBND TP, Chủ tịch UBND TP nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Thành lập một Tổ công tác chuyên trách của Văn phòng theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, tham mưu xử lý các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Tham mưu, xử lý ngay đối với các văn bản liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Quy định thời gian cụ thể đối với việc xử lý văn bản liên quan đến Dự án đầu tư: Văn bản đến triển khai cập nhật ngay trên Hệ thống văn phòng điện tử; tham mưu, đề xuất báo cáo Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo trong thời gian 12 giờ; Văn bản đi triển khai phát hành văn bản trong thời gian 1 giờ từ khi lãnh đạo UBND TP duyệt ký văn bản./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top