Aa

Hà Nội lập Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường phố

Thứ Năm, 28/09/2017 - 15:31

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6685/QĐ-UBND thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn.

Theo đó, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng TP. Hà Nội gồm 20 thành viên, do ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP làm Chủ tịch Hội đồng; ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; GS.VSTT.NGND Phan Huy Lê làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Thư ký hội đồng gồm 5 thành viên là đại diện các sở: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải. 

Hà Nội vừa

Hà Nội vừa lập Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường phố. Ảnh minh họa: Vạn Xuân

Theo quy chế, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng TP. Hà Nội có chức năng tư vấn giúp UBND TP chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP. Hà Nội.

Cụ thể: Tổng kiểm kê tên các đường, phố và công trình công cộng của các quận, huyện, thị xã thuộc TP. Hà Nội đã được đặt tên; nghiên cứu xác lập ngân hàng tên (danh mục tên được lựa chọn, lưu trữ) để có thể sử dụng lâu dài cho việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng cần đặt tên ở Thành phố.

Thẩm định ý nghĩa, lịch sử tên địa danh, sự kiện lịch sử, tiểu sử danh nhân và các dạng tên khác để Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại các kỳ họp.

Hội đồng tư vấn của Thành phố họp thường kỳ ít nhất 1 lần trong năm do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng triệu tập, Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị nội dung. Khi có các công việc khác cần xin ý kiến Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng triệu tập các thành viên Hội đồng họp bất thường.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai. Khi có ý kiến khác nhau giữa các thành viên trong Hội đồng thì Chủ tịch Hội đồng điều hành thảo luận để thống nhất. Trường hợp cần thiết Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch chủ trì phiên họp có thể quyết định bỏ phiếu kín. Các đề xuất đề nghị đặt tên được gửi đến sau ngày gửi giấy mời họp Hội đồng tư vấn sẽ được xem xét trong kỳ họp sau (trừ trường hợp đặc biệt).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top