Aa

Hơn 85% khách mua nhà dự án ở Hà Nội đã được cấp sổ đỏ

Thứ Ba, 26/09/2017 - 20:30

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở khi chủ đầu tư đã xây dựng xong và lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định là 152.229/178.278 căn (đạt 85,39%).

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày 25/9 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã cấp GCN cho 1.328.810/1.355.510 thửa đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong khu dân cư cần cấp GCN và đăng ký kê khai (đạt 98%). Cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu cho các thửa đất còn tồn đọng, vướng mắc chưa cấp được 196.441/196.441 thửa, đạt 100%.

Sở cũng cấp GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở khi chủ đầu tư đã xây dựng xong và lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định cho 152.229/178.278 căn, đạt 85,39% (còn 26.049 căn đang tiếp tục triển khai cấp GCN).

Theo Sở Tài nguyên

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đã cấp GCN cho hơn 85% người mua nhà dự án. Ảnh: Vạn Xuân 

Đồng thời, cấp GCN cho 12.350/14.027 căn (đã có quyết định bán nhà), đạt 88,04% cho người mua nhà tái định cư. Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa, đất sản xuất nông nghiệp được 611.370/625.257 GCN (đạt 98%).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong năm 2017, căn cứ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, UBND TP đã quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 263 dự án, với diện tích là 270,8ha. Kết quả, đã thu nghĩa vụ tài chính từ đất được 12.523/26.769 tỷ đồng, đạt 46,78% kế hoạch.

Về đấu giá quyền sử dụng đất, đến nay, TP đã thành lập 4 tổ công tác liên ngành làm việc với các quận, huyện, thị xã để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp GCN lần đầu, hướng dẫn thực hiện việc đăng ký đất đai lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đồng thời, hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc để lập hồ sơ đăng ký, cấp GCN cho các thửa đất còn tồn đọng.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 25 Đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai. Đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp với tổng số tiền 260 triệu đồng. Đồng thời, ban hành 2 quyết định thu hồi với tổng diện tích 100.944m2 đất.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top