Aa

Hà Nội phấn đấu năm 2020 tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên

Thứ Ba, 03/12/2019 - 13:31

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho biết, năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,46% - cao nhất trong 4 năm trở lại đây; năm 2020 Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên.

Kinh tế - xã hội Hà Nội đạt được kết quả toàn diện

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019 tại Kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hà Nội khóa XV, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho biết, KT-XH năm 2019 của TP đạt được kết quả toàn diện.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng, năm 2019, GRDP tăng 7,46% - cao nhất trong 4 năm trở lại đây, đạt kế hoạch đề ra; xuất khẩu tiếp tục tăng cao (25,8%); thu ngân sách được đảm bảo. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; chỉ số PCI năm 2018 xếp thứ 9/63, hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu nhiệm kỳ; đầu tư nước ngoài đạt 8,05 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước, cao nhất kể từ 30 năm mở cửa và hội nhập; doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng (11%) và vốn đăng ký (30%).

Bên cạnh đó, quản lý đô thị được đẩy mạnh; công tác chiếu sáng, chỉnh trang đường phố tiếp tục được đổi mới; cung cấp nước sạch, thoát nước và vệ sinh môi trường được duy trì; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản; trồng mới và chăm sóc cây xanh tiếp tục được đẩy mạnh; tỷ lệ huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng cao so với đầu nhiệm kỳ. An sinh xã hội được đảm bảo; dịch bệnh trên người được kiểm soát tốt; giảm nghèo vượt kế hoạch. Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm.

Sự nghiệp văn hoá, giáo dục tiếp tục phát triển; các lễ hội được quản lý tốt; đã tổ chức và phối họp với T.Ư tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng, đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, được Nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng các huyện thành quận được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế, tuyển dụng, đào tạo công chức, viên chức.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Quốc phòng được củng cố; diễn tập phòng thủ diễn ra an toàn tuyệt đối; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được mở rộng và phát triển toàn diện; hợp tác với các tỉnh, TP trong cả nước được quan tâm đẩy mạnh, khẳng định rõ nét vị thế của Thủ đô. Có 7/22 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch (GRDP/người; vốn đầu tư xã hội; xuất khẩu; BHXH tự nguyện; giảm nghèo; tỷ lệ thất nghiệp thành thị; nước sạch nông thôn). Với kết quả trên, TP vinh dự năm thứ 4 liên tiếp được nhận Cờ thi đua Chính phủ và nhiều danh hiệu cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng (1 Huân chương Độc lập, 31 Huân chương Lao động...).

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên

Năm 2020, Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 136 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho biết, trong năm 2020, Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 136 triệu đồng.

Toàn cảnh phiên họp

Bên cạnh đó, đổi mới đồng bộ GD&ĐT, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp nhằm tận dụng các cơ hội phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và đô thị; xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Cùng đó, thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống người dân; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Thủ đô trước bạn bè quốc tế. Tăng cường công tác thông tin truyền thông hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội và động lực mới cho phát triển. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top