Aa

Hà Nội: Phát hiện 14 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa trồng rừng thay thế

Thứ Tư, 30/08/2017 - 20:01

Từ cuối năm 2012 - 4/2017, Hà Nội đã phê duyệt và đang triển khai thực hiện 14 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, tuy nhiên, kết quả rà soát cho thấy các dự án trên chưa có phương án trồng rừng thay thế.

Trong nội dung Công văn số 4177/UBND-KT, ban hành ngày 28/8, UBND TP. Hà Nội đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ tháng 1/2012 đến tháng 4/2017: đã phê duyệt và đang triển khai thực hiện 14 dự án trên địa bàn huyện Ba Vì, Thạch Thất, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây. Về tình hình thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố: Kết quả rà soát cho thấy các dự án nêu trên chưa có phương án trồng rừng thay thế được Sở NN&PTNT thẩm định và UBND thành phố phê duyệt.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, trong thời gian tới, UBND thành phố tập trung chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy định bảo vệ và phát triển rừng trong quá trình thực hiện và triển khai các dự án; yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện xây dựng và triển khai phương án trồng rừng thay thế đúng quy định.

Trong công văn này, UBND thành phố đề nghị Bộ NN&PTNT điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2013 và Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 với các nội dung: Việc tiếp nhận tiền và thực hiện trồng rừng thay thế đối với trường hợp các dự án nộp tiền để trồng rừng thay thế tại các địa phương chưa thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Hướng dẫn thực hiện trồng rừng thay thế đối với các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp được thực hiện trên diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng, hoặc đã trồng rừng nhưng chưa thành rừng. Nguồn kinh phí và mức đầu tư để trồng rừng thay thế đối với các dự án có một phần vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trước ngày 1/7/2013.

Bên cạnh đó, hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật và mức đầu tư, giống cây trồng rừng đối với công tác lập và phê duyệt phương án trồng rừng thay thế.

Quy định cụ thể về việc ưu tiên trồng rừng thay thế theo phương án trồng rừng gỗ lớn. Việc bố trí diện tích trồng rừng thay thế đối với các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác theo từng loại rừng (rừng phòng hộ, đặc dụng, rừng sản xuất).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top