Aa

Hà Nội: Quy định mới về quản lý dự án đầu tư công của Thành phố

Thứ Ba, 04/09/2018 - 03:01

Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND, quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của TP. Hà Nội vừa được UBND thành phố ban hành.

Theo đó, các dự án đầu tư công phải được quản lý phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch có liên quan; bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội và bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa. Nguôn ảnh: Internet

Các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Thành phố phải được cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, phát huy các nguồn lực đầu tư xã hội và được quản lý toàn bộ quá trình đầu tu xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp.

Về quản lý dự án theo nguồn vốn, các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, nguồn thu xổ số kiến thiết xây dựng Thủ đô, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước (trường hợp UBND Thành phố là cơ quan vay vốn bố trí cho các dự án đầu tư công, sử dụng ngân sách Nhà nước để hoàn trả vốn vay) và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư được quản lý theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng (đối với nguồn vốn ngân sách Nhà nước), pháp luật có liên quan và quy định tại Quy định này.

Ngoài ra, các dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích sử dụng vốn đầu tư công ngoài việc thực hiện theo quy định tại Quy định này còn thực hiện theo quy định riêng của UBND Thành phố về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định của UBND TP. Hà Nội có hiệu lực từ ngày 10/9/2018.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top