Aa

Hà Nội rà soát các cơ sở không đảm bảo phòng cháy chữa cháy

Thứ Tư, 09/08/2017 - 06:01

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát để phê duyệt danh mục các cơ sở cần thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn về PCCC, di dời các cơ sở không có khả năng để khắc phục.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 4/7/2017, của HĐND thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCCC...

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác PCCC. Các cấp ủy, chính quyền xác định PCCC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay và lâu dài...

Cùng với đó, tổ chức rà soát, khảo sát, thống kê lập danh sách cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết. Đánh giá các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC; xem xét, đề xuất thực hiện các giải pháp khắc phục theo quy định. Phân loại đối tượng điều chỉnh theo ngành, lĩnh vực thuộc các sở, ban, ngành quản lý; xác định nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo từng cấp (Trung ương, thành phố, quận, huyện, thị xã) và ngoài ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố phê duyệt danh mục các cơ sở phải di dời; các cơ sở cần thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn về PCCC. Đề xuất, giới thiệu địa điểm phù hợp theo quy hoạch ngành, lĩnh vực để di dời các cơ sở không có khả năng để khắc phục, đảm bảo an toàn về PCCC.

Khảo sát, lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung khắc phục các yêu cầu không đảm về PCCC. Bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước, phê duyệt duyệt kinh phí thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công, phê duyệt chính sách hỗ trợ, đền bù, bố trí quỹ đất đối với cơ sở thuộc diện di dời.

Tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp quy định việc xử lý đối với loại hình cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực; cơ sở thuộc loại hình kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư, nơi đông người, theo nội dung Nghị quyết quy định.

Trong thời gian thực hiện các thủ tục phục vụ việc di dời, chủ cơ sở cần thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC như giảm quy mô, tăng cường trang bị phương tiện PCCC.

Đối với các cơ sở không thực hiện theo kế hoạch thì các cơ quan chức năng, căn cứ các quy định của pháp luật thực hiện đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, và áp dụng các biện pháp xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top