Aa

Hà Nội rà soát loạt dự án khu đô thị mới giao từ trước thời mở rộng địa giới 2008

Chủ Nhật, 09/01/2022 - 06:15

Loạt dự án khu nhà ở, khu đô thị được giao trước ngày 01/8/2008 sẽ được rà soát đánh giá: Thời hạn, hiệu lực các văn bản pháp lý liên quan của các dự án; nguồn gốc đất, hiện trạng quản lý sử dụng đất...

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định 5490 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, KĐT mới trên địa bàn thành phố. Tổ công tác này gồm: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Giám đốc Sở Tư pháp và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nơi có dự án.

Tổ công tác liên ngành của Hà Nội sẽ kiểm tra, rà soát là các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới được giao triển khai thực hiện từ trước ngày 01/8/2008 được chuyển tiếp từ các tỉnh Hà Tây (trước đây), Hoà Bình, Vĩnh Phúc về TP. Hà Nội sau khi hợp nhất, mở rộng địa giới hành chính do nhà đầu tư đề xuất tiếp tục thực hiện…

Tổ công tác có trách nhiệm tập hợp đầy đủ hồ sơ của từng dự án; phân loại các dự án. Trên cơ sở kiểm tra, rà soát, đánh giá về các nội dung cụ thể: Thời hạn, hiệu lực các văn bản pháp lý liên quan của các dự án; nguồn gốc đất, hiện trạng quản lý, sử dụng đất; sự tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch, kiến trúc của các dự án; thủ tục cần hoàn thiện quy hoạch, kiến trúc theo quy định hiện hành; sự tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở; sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đất đai khi thực hiện dự án.

Trên cơ sở các nhóm dự án, tổ công tác có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá về các nội dung cụ thể:
Thứ nhất là thời hạn, hiệu lực các văn bản pháp lý liên quan của các dự án; Thứ hai là nguồn gốc đất, hiện trạng quản lý, sử dụng đất; Thứ ba là sự tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch kiến trúc của các dự án; thủ tục cần hoàn thiện quy hoạch, kiến trúc theo quy định hiện hành; Thứ tư là sự tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở, gồm: việc giao chủ đầu tư dự án nhà ở, khu đô thị mới; thủ tục phê duyệt dự án nhà ở hoặc chấp thuận đầu tư dự án nhà ở, cho phép đầu tư khu đô thị mới theo quy định trước đây; việc thực hiện chuyển tiếp về chủ đầu tư dự án nhà ở hoặc khu đô thị mới và chuyển tiếp triển khai dự án theo quy định hiện hành; Thứ năm là sự tuân thủ quy định pháp luật về quản lý đất đai khi thực hiện dự án và việc triển khai các thủ tục về đất đai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ kết quả rà soát, kiểm tra, Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá, kết luận đối với từng dự án; đề xuất giải pháp giải quyết đối với từng dự án đầu tư theo thẩm quyền, như: giao nhà đầu tư tiếp tục triển khai; các nhà đầu tư tiếp tục triển khai và bổ sung, hoàn thiện thủ tục pháp lý; tiếp tục triển khai nhưng tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành; thu hồi dự án đầu tư… Đồng thời kiến nghị TP, các bộ, ngành nội dung liên quan.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top