Aa

Hà Nội: Sớm hoàn thành, đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

Chủ Nhật, 19/03/2023 - 13:09

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo số 95/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông về công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở được 300.812/368.337 căn (đạt 81,6%); cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định cư được 11.560/15.724 căn (đạt 92,6%); cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp được 617.964/622.861 giấy chứng nhận, đạt 99,21%; cấp giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho các cơ sở tôn giáo được 1.748/2.431 thửa đất, đạt 71,90%; cấp giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho các cơ sở tín ngưỡng được 2.488/4.834 thửa đất, đạt 51,47%.

Ảnh minh họa.

Ghi nhận kết quả tích cực trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cần tập trung giải quyết việc cấp giấy chứng nhận, đăng ký kê khai đất đai cho cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt kết quả tốt hơn nữa. Lãnh đạo các đơn vị tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, có biện pháp cụ thể để sớm khắc phục tồn tại, hạn chế; nâng cao chỉ số xếp hạng đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chỉ số cải cách hành chính của đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ. Trong đó có: Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Đề án giá dịch vụ công của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/6/2023; khẩn trương hoàn thành và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết công việc thường xuyên của Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc, trong đó có Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội; bảo đảm giải quyết nhanh chóng, thuận lợi yêu cầu của tổ chức, công dân...

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát thực hiện việc ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội giải quyết nhiệm vụ, công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sau ủy quyền theo quy định...

Đối với một số nội dung kiến nghị, đề xuất của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội về công tác chuyên môn, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương giao phòng, ban chuyên môn giải quyết, hướng dẫn thực hiện theo quy định; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tăng cường phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh với quận, huyện, thị xã trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Về vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp nhà tự quản, nhà thuộc sở hữu Nhà nước trong các dự án phát triển nhà ở có vi phạm, đồng chí Nguyễn Trọng Đông giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Xây dựng, Văn phòng UBND thành phố rà soát, tổng hợp, đề xuất giải quyết để báo cáo UBND thành phố./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top