Reatimes.vn

Hà Nội: Thêm 2 khu tập thể cũ được phá dỡ, xây mới vào cuối năm 2023

Hà Nội: Thêm 2 khu tập thể cũ được phá dỡ, xây mới vào cuối năm 2023

Khu tập thể Hóa chất và Khu tập thể Rau quả nông sản (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) được bổ sung vào danh mục nhà chung cư thuộc trường hợp phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại.
14:23, 30/09/2022

Tiếp tục cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, UBND TP. Hà Nội vừa bổ sung Khu tập thể Hóa chất và Khu tập thể Rau quả nông sản (tại 135 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) vào danh mục nhà chung cư thuộc trường hợp phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại Khoản 3, Điều 110 Luật Nhà ở ngày 25/11/2014.

Cả 2 khu tập thể này đã được 100% các chủ sở hữu đồng ý thống nhất về chủ trương xây dựng mới tại Hội nghị nhà chung cư họp ngày 29/6/2020.

Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội giao UBND quận Long Biên trong quý IV/2022 hoàn thành việc khảo sát, xác định số liệu hiện trạng nhà chung cư (số lượng, diện tích căn hộ cũ được cấp giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định, diện tích sử hữu chung, diện tích khác, diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước...), các công trình khác thuộc phạm vi dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư làm cơ sở để các nhà đầu tư lập đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí nhà ở tạm thời.

Cũng trong quý IV/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác định phạm vi ranh giới dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết, thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Long Biên rà soát, đề xuất việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tại 2 khu tập thể, trong đó lưu ý quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ cải tạo 2 khu tập thể do Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Gia Bảo và Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng lập đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận tại văn bản số 2066/QHKT-P3 ngày 23/6/2011), làm cơ sở để nhà đầu tư xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu trong quý 1/2023, UBND quận Long Biên phải hoàn thành việc lựa chọn chủ đầu tư dự án và tổ chức Hội nghị nhà chung cư để lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư đối với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời.

Sau đó, Sở Xây dựng chủ trì tổ chức kiểm tra, lấy ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, báo cáo UBND TP chấp thuận nguyên tắc Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời trước khi Ủy ban Nhân dân quận phê duyệt theo ủy quyền tại Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 5/7/2021 của Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội.

Cũng theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, trong quý 1/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được lựa chọn làm chủ đầu tư; báo cáo UBND TP phê duyệt.

Chủ đầu tư dự án phối hợp cùng các sở, ngành tổ chức thực hiện lập, phê duyệt dự án; giải phóng mặt bằng; thực hiện các thủ tục liên quan đất đai, xây dựng theo quy định.

Thời gian phá dỡ nhà chung cư sẽ theo tiến độ cụ thể trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (dự kiến từ quý 3/2023). Do vậy, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo theo tiến độ của các Kế hoạch; định kỳ hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý), 6 tháng, hằng năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất về Sở Xây dựng để báo cáo thành phố chỉ đạo, giải quyết./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP