Aa

Hà Nội thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Chủ Nhật, 10/12/2017 - 14:21

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6160/UBND-KT triển khai thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố giao nhiệm vụ các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ các quy định tổ chức triển khai công tác quản lý và phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ đầu mối quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đề xuất, tham mưu UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định, chương trình, chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội phù hợp với Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành và thực hiện quy chế phối hợp các Sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã về quản lý, giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đầu mối hướng dẫn, phối hợp với các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp trên địa bàn; xử lý hoặc đề xuất UBND thành phố xử lý các vi phạm, vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp theo quy định.

Đối với việc xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực theo Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Bộ Công Thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Giao Sở Công Thương chủ trì, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn của Bộ Công Thương để rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 12/2017.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top