Reatimes.vn

Xem xét điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng

Xem xét điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng

TP. Hà Nội đề xuất điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục đã duyệt 17 dự án thu hồi đất năm 2021, với diện tích 49,21ha và 10 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 14,19ha.
22:38, 22/09/2021

Chiều 22/9, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã thảo luận, xem xét Tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI
Phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đọc báo cáo tóm tắt Tờ trình, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, năm 2021, thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố, thành phố Hà Nội có 1.738 dự án thu hồi đất, với diện tích 6.068,63ha; 663 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích 1.064,58ha.

Mặc dù bị ảnh hưởng, tác động của dịch COVID-19, song với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, đồng bộ của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và sự vào cuộc có hiệu quả, trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, chủ đầu tư cũng như các đoàn thể của hệ thống chính trị, đến nay kết quả thu hồi đất trên địa bàn thành phố đã được thực hiện ở 857 dự án với diện tích 2.316,44ha, đạt 49,3% kế hoạch thu hồi đất năm 2021. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 49,3% cao hơn 2,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Từ thực tế triển khai và căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nghị quỵết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố, trên cơ sở kết quả tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư, cân đối các nguồn lực và khả năng thực hiện, tính đầy đủ hồ sơ pháp lý thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục đã duyệt 17 dự án thu hồi đất năm 2021, với diện tích 49,21ha và 10 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 14,19ha.

Đồng thời, đề nghị bổ sung 623 dự án thu hồi đất với diện tích 1.942,9ha và 352 dự án chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 48,611ha.

Trong số đó, có 585 dự án sử dụng vốn ngân sách và 38 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách; bổ sung 352 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa với diện tích 486,12ha. Danh mục thu hồi đất thuộc các huyện: Thanh Trì, Thường Tín, Đông Anh, Mê Linh.

Xem xét điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Về nguồn vốn giải phóng mặt bằng cho các danh mục thu hồi đất, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đối với dự án trong kế hoạch đầu tư công của thành phố sẽ sử dụng ngân sách của thành phố và của huyện để giải phóng mặt bằng.

Còn các dự án ngoài ngân sách, do các chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo đủ kinh phí giải phóng mặt bằng năm 2021. Trong năm thực hiện, thành phố tiếp tục rà soát đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên theo tính cấp thiết của từng dự án.

Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, Ủy ban Nhân dân thành phố tổng hợp, đề nghị Thường trực Hôi đồng Nhân dân thành phố thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất.

Trình bày báo cáo thẩm tra tại hội nghị, Phó Trưởng ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tuân cho biết, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn của Thủ đô, Ủy ban Nhân dân thành phố đã rà soát, trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị điều chỉnh danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 là cần thiết và phù hợp.

Các tiêu chí danh mục được Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng theo quy định của Luật Đất đai và hướng dẫn của Trung ương, tương tự như các tiêu chí được xác định khi xây dựng danh mục các dự án từ đầu năm. Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế - ngân sách cơ bản thống nhất tiêu chí, danh mục như Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất.

Để Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội có thêm thông tin xem xét, quyết định, Ban Kinh tế ngân sách đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo làm rõ một số nội dung về thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 - 2020; khẳng định các dự án đề xuất bổ sung thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 - 2020, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật (trong đó đặc biệt làm rõ chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất trồng lúa...); việc thực hiện quy định của pháp luật về chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, rừng.

Ủy ban Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, căn cứ pháp lý, đảm bảo các dự án trình Hội đồng Nhân dân thành phố đúng quy định của pháp luật, thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân thành phố.

Đối với nhóm dự án vốn ngân sách, thành phố bổ sung thông tin để khẳng định căn cứ pháp lý, tính khả thi trong triển khai thực hiện đối với 28 dự án thu hồi đất diện tích 114,78ha; 14 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 27,03ha; toàn bộ các dự án dân sinh bức xúc.

Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đưa vào danh mục trình Hội đồng Nhân dân thành phố những dự án đảm bảo căn cứ, thật sự cấp thiết và đảm bảo tính khả thi, đồng thời chỉ đạo các địa phương thực hiện đúng cam kết, triển khai thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án này trong các tháng cuối năm 2021.

Đối với các dự án vốn ngoài ngân sách, qua rà soát danh mục các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và nhận được đề nghị bổ sung của một số địa phương cho thấy đề xuất Dự án Khu đô thị mới tại xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì) là không phù hợp với tiêu chí đã xác định tại Tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố; chưa rõ quy trình, thủ tục đối với loại dự án này; hồ sơ cũng chưa làm rõ việc thực hiện có đảm bảo các chỉ tiêu theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ban Kinh tế - ngân sách đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát, giải trình, bổ sung, khẳng định căn cứ pháp lý và khả năng thực hiện đối với 25 dự án thu hồi đất với diện tích 270,96ha và 7 dự án chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 15,11ha.

Ban cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát, làm rõ căn cứ, tính khả thi trong triển khai thực hiện trong các tháng cuối năm 2021, không đưa vào danh mục các dự án chưa đảm bảo tiêu chí và quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm đảm bảo sự phù hợp với tiêu chí, đúng quy định của pháp luật đối với những dự án đưa vào danh mục trình Hội đồng Nhân dân thành phố.

Về nội dung Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021, Ban Kinh tế - ngân sách nhận thấy phù hợp với nội dung Tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở giải trình, tiếp thu của Ủy ban Nhân dân thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ban Kinh tế - ngân sách đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP