Reatimes.vn

TAG:

hạ tầng giao thông khu Nam

  • 30/05/2018, 06:01

    Bất động sản phía Nam có sẵn sàng trước những “biến động”?

    Bất động sản phía Nam có sẵn sàng trước những “biến động”?

    Với hàng loạt các chương trình chỉnh trang đô thị, liên kết vùng, phát triển đô thị vệ tinh trong năm 2018 và công trình hạ tầng chuẩn bị được triển khai, thị trường bất động sản phía Nam được dự báo chuẩn bị bước vào một thời kỳ nhiều biến động, thay vì bó hẹp tại khu trung tâm sẽ có những cơ hội mới cho vùng ven và các tỉnh lân cận TP.HCM.


TOP