Aa

Hà Tĩnh: 26/29 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

Phương Nam
Phương Nam pv.reatimes@gmail.com
Thứ Tư, 06/12/2023 - 21:45

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục giữ được xu hướng phục hồi và phát triển.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công năm 2023. Thay mặt Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga trình bày báo cáo thẩm tra về lĩnh vực kinh tế, ngân sách (Ảnh: HĐND tỉnh Hà Tĩnh)

Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà... nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 tiếp tục giữ được xu hướng phục hồi và phát triển.

Có 26/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, dẫn đầu trong 06 tỉnh Bắc Trung Bộ, xếp thứ 15 cả nước. Sản xuất nông nghiệp được mùa, các mô hình tập trung, tích tụ ruộng đất, dồn điền, đổi thửa phát triển mạnh; Chăn nuôi duy trì ổn định; Sản xuất lâm nghiệp, quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện hiệu quả; Sản xuất thủy sản tăng 2,1%; tiếp tục duy trì và thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, mỗi xã một sản phẩm theo kế hoạch.

Khu vực công nghiệp và xây dựng từng bước phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng. Khu vực du lịch, dịch vụ tăng 10,4% so với cùng kỳ cao hơn bình quân chung của cả nước. Hoạt động xuất, nhập khẩu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, kim ngạch xuất khẩu tăng. Thu ngân sách cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ chi được giao. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội vượt kế hoạch đề ra, tăng cao so với năm 2022.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; Tổ chức thành công Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2023. Các dự án lớn, trọng điểm được tập trung chỉ đạo; tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung cả nước và cùng kỳ năm 2022. Công tác GPMB, tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khối lượng bàn giao mặt bằng đạt trên 98%...

Các đại biểu tham dự kỳ họp (Ảnh: HĐND tỉnh Hà Tĩnh)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với những hạn chế theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra và đề nghị quan tâm, tập trung đánh giá kỹ hơn một số vấn đề sau đây: Kim ngạch xuất khẩu tăng nhưng vẫn chủ yếu từ ngành thép, còn lại nhiều nhóm hàng khác gặp khó khăn. Thu nội địa đạt dự toán nhưng một số khoản hụt thu. Thu NSNN trên địa bàn chưa thực sự bền vững, còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhất là phụ thuộc thu từ các doanh nghiệp lớn…

Chi thường xuyên vẫn chiếm 50,76% tổng chi ngân sách địa phương. Chi đầu tư phát triển nếu loại trừ các khoản chi từ dư tạm ứng năm trước chuyển sang, ghi chi kinh phí thực hiện cơ chế xi măng, thì chỉ bằng 56,4% kế hoạch tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công tại một số đơn vị tỷ lệ thấp hơn, có dự án chưa giải ngân. Phân bổ kinh phí cho các đề án, chính sách do HĐND, UBND đạt thấp…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top