Aa

Hà Tĩnh phát triển kinh tế theo hướng quy hoạch xanh, bền vững

Viết Huy
Viết Huy hoanghuy1089@gmail.com
Thứ Ba, 04/05/2021 - 15:40

Tỉnh Hà Tĩnh định hướng phát triển kinh tế trong giai đoạn tới theo hướng quy hoạch xanh bằng cách ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số hóa thông tin để phù hợp với các điều kiện mới.

Theo quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt trước đó, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người cao hơn các tỉnh Bắc Trung Bộ và đến năm 2030, trở thành tỉnh khá của cả nước với GRDP bình quân gần 7.000 USD.

Quy hoạch ưu tiên phát triển 4 lĩnh vực kinh tế trọng điểm; 3 trung tâm đô thị; 3 hành lang kinh tế; 1 trung tâm động lực tăng trưởng (Khu kinh tế Vũng Áng với nòng cốt là Nhà máy Thép Formosa, cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, các khu công nghiệp trong khu kinh tế và thị xã Kỳ Anh); 3 nền tảng chính cho phát triển…

Trong đó, 4 lĩnh vực kinh tế trọng điểm gồm công nghiệp luyện thép, chế biến chế tạo và năng lượng; nông, lâm, thủy sản; thương mại, dịch vụ, logistics; du lịch. 3 nền tảng chính cho phát triển gồm nguồn nhân lực và văn hóa; kết cấu hạ tầng đồng bộ; thể chế và môi trường kinh doanh.

Hà Tĩnh
Sau sự cố Formosa, Hà Tĩnh sẽ biến kinh nghiệm này thành yếu tố tích cực và xem đó như lợi thế cạnh tranh của tỉnh
để phát triển bền vững. (Ảnh minh họa).

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cho biết, quy hoạch được xây dựng theo hướng biến kinh nghiệm đã có thành yếu tố tích cực, xem đó như là lợi thế cạnh tranh thực sự của tỉnh. Bối cảnh hiện tại đòi hỏi một quy hoạch xác định hướng phát triển dài hạn và phù hợp với các điều kiện mới.

"Nhiều nhà đầu tư đã chuyển đổi công nghệ trước đây chưa đáp ứng được yêu cầu sang công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Chính vì vậy, trong chiến lược phát triển, tỉnh cũng xác định là phải chuyển đổi sang công nghiệp thân thiện môi trường, công nghiệp ít sử dụng tài nguyên", Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết.

Trước đó, Phó Thủ tướng yêu cầu nội dung quy hoạch Hà tĩnh cần phải sắp xếp không gian, phân bố nguồn lực, định hướng các hoạt động kinh tế - xã hội đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội, phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top