Aa

Hải Phòng giải ngân 27,58% kế hoạch vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm

Thứ Năm, 11/07/2024 - 10:56

Tính đến hết ngày 30/6, Hải Phòng mới giải ngân được 5.509,4 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 27,58% so với kế hoạch HĐND thành phố giao của cả năm 2024.

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng ngày 11/7 cho biết, tính đến hết ngày 30/6, Hải Phòng mới giải ngân được 5.509,4 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 27,58% so với kế hoạch HĐND thành phố giao của cả năm 2024 là hơn 19.972,7 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách trung ương đã giải ngân là 133,5 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 17,65% kế hoạch thành phố giao là 775,4 tỷ đồng); vốn ngân sách thành phố đã giải ngân là 5.375,9 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 27,97% kế hoạch thành phố giao là 19.217,3 tỷ đồng).

Theo đánh giá của UBND TP. Hải Phòng, hoạt động giải phóng mặt bằng và thi công tại một số dự án chưa đảm báo tiến độ đề ra đã khiến việc giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Hải Phòng giải ngân 27,58% kế hoạch vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm- Ảnh 1.

Tính đến hết ngày 30/6, Hải Phòng mới giải ngân được 5.509,4 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 27,58% so với kế hoạch HĐND thành phố giao của cả năm 2024. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, năm 2024, với tổng số hơn 19.972 tỷ đồng kế hoạch giao vốn đầu tư công, Hải Phòng phân bổ cho 3 khu vực. Trong đó, có hơn 9.622 tỷ đồng được giao cho các dự án do UBND thành phố trực tiếp giao kế hoạch vốn; hơn 4.306 tỷ đồng được giao cho các dự án mà TP. Hải Phòng phân cấp quyết định đầu tư cho cấp quận huyện và hơn 3.350 tỷ đồng vốn đầu tư công là nguồn vốn bổ sung cho chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu do UBND các huyện quyết định đầu tư.

Đối với khoản vốn hơn 9.622 tỷ đồng được Hải Phòng giao cho 22 chủ đầu tư dự án, các chủ đầu tư mới giải ngân được trên 2.932 tỷ đồng (đạt 30,48% kế hoạch giao vốn đầu tư công năm 2024).

Trong số 22 chủ đầu tư được giao vốn đầu tư công năm 2024 mới có 3 đơn vị giải ngân được hơn 50% kế hoạch vốn giao, có 5 đơn vị giải ngân đạt mức trên trung bình của toàn thành phố (30,48%). Đặc biệt, trong số các chủ đầu tư này có 6 đơn vị chưa giải ngân kế hoạch vốn giao.

Đối với 6 chủ đầu tư chưa giải ngân vốn đầu tư công, đây là các kế hoạch giao vốn thấp, chỉ từ 0,04 tỷ đồng đến hơn 66 tỷ đồng. Trong đó, có những dự án mới được bổ sung kế hoạch giao vốn từ tháng 6/2024 nên các chủ đầu tư chưa thể giải ngân vốn đầu tư công ngay trong tháng 6/2024.

Đối với dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số giai đoạn 2021 - 2025 (đã được ghi vốn đầu tư công từ nhiều năm trước) có tổng mức đầu tư lớn nhất, mặc dù trước 30/6 chưa được giải ngân nhưng chủ đầu tư đã thực hiện xong các thủ tục mời thầu, đấu thầu, dự kiến chủ đầu tư sẽ thực hiện giải ngân 100% nguồn vốn này trong tháng 9/2024.

Khoản vốn hơn 4.306 tỷ đồng vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn bổ sung có mục tiêu, phân cấp cho 15 quận huyện làm chủ đầu tư mới giải ngân đạt hơn 1.442 tỷ đồng (đạt trên 33,5% kế hoạch vốn giao năm 2024).

Trong đó, có 9 quận, huyện đạt mức giải ngân trên 33,5% kế hoạch, 6 quận huyện còn lại có tỷ lệ giải ngân thấp, chỉ đạt từ 14% đến dưới 33,5% kế hoạch giao vốn.

Còn về khoản vốn bổ sung có mục tiêu để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, hiện, 7 huyện đã giải ngân 1.070,8 tỷ đồng trên tổng số 3.350,4 tỷ đồng (đạt 31,96% kế hoạch vốn giao năm 2024). Trong đó, có 2 huyện giải ngân đạt trên 31,96% còn 4 huyện còn lại giải ngân đạt dưới 25% kế hoạch giao vốn.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, thời gian tới, các Tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công của thành phố cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng chỉ đạo các cấp, các ngành của Hải Phòng tiếp tục giải quyết kịp thời các thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án có tác động lớn đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hải Phòng./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top