16/09/2020, 18:11 GMT+7

Hàng ngàn "con voi chui lọt lỗ kim", Chủ tịch Long An chỉ đạo rút kinh nghiệm

Reatimes.vn Công ty Hồng Đạt đã tự ý thi công hạ tầng, chuyển nhượng 2.500 lô đất khi chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên, kết luận thanh tra do Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần ký, chỉ yêu cầu cơ quan chức năng rút kinh nghiệm?

Rầm rộ thi công, chuyển nhượng khi chưa xong thủ tục pháp lý

Ngày 10/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần ký văn bản số 4747/KL-UBND, công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong việc chuyển đất khu công nghiệp (KCN) Đức Hoà III - Hồng Đạt tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An do Công ty cổ phần Hồng Đạt - Long An làm chủ đầu tư. Theo kết luận thanh tra, Công ty Hồng Đạt - Long An đã có nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án.

Cụ thể, Công ty Hồng Đạt - Long An chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai theo quy định. Nghiêm trọng hơn, dự án mới chỉ có phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhưng chủ đầu tư đã tự ý triển khai thi công hạ tầng khi chưa được cấp phép, tự ý chuyển nhượng 2.500/3.038 lô đất nền của dự án theo hình thức ký hợp đồng nguyên tắc và hiện tại đã có 65 hộ dân xây nhà ở khi chưa đủ điều kiện.

Kết luận Thanh tra cho biết, Công ty Hồng Đạt Long An đã vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản với các hành vi: 

Thứ nhất, kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Thứ hai, công khai không đúng các nội dung về dự án bất động sản.

Về các tác động đến môi trường, Công ty Hồng Đạt thực hiện chưa đúng theo yêu cầu của Báo cáo đánh giá tác động môi trường về khoảng cách hành lang cây xanh an toàn tại một số vị trí tiếp giáp giữa KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt và KDC. Thực hiện chưa tốt công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt, để 3 nhà đầu tư thứ cấp xả thải có thông số vượt mức quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k=1 trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. Về dãy hành lang cây xanh cách ly tại các vị trí tiếp giáp KCN Đức Hoà 3 - Hồng Đạt, qua kiểm tra thực tế một số vị trí có khoảng cách chỉ rộng trung bình từ 32 - 45m là chưa đảm bảo.

Hàng ngàn con voi chui lọt lỗ kim, Chủ tịch Long An chỉ đạo rút kinh nghiệm
Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm của Công ty Hồng Đạt - Long An tại dự án trong khu công nghiệp Đức Hòa III

Trước những sai phạm này, tháng 7/2019, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Long An đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 40.000.000 đồng (vi phạm xây dựng không phép) với chủ đầu tư dự án. Tháng 8/2019, UBND tỉnh Long An tiếp tục ra quyết định xử phạt 330.000.000 đồng (lỗi vi phạm về kinh doanh bất động sản không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định và công khai không đúng các nội dung về dự án) và tạm đình chỉ hoạt động trong vòng 12 tháng đối với Công ty Hồng Đạt - Long An.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ thiếu sót của các sở, ngành liên đới: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường đã chưa thực hiện tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ trong công tác thẩm định hồ sơ, quản lý trật tự xây dựng cũng như thiếu kiểm tra, chưa hoàn thành việc tham mưu giúp UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể của dự án nên nhà đầu tư chưa thể thực hiện được nghĩa vụ tài chính và các thủ tục đất đai.

UBND huyện Đức Hòa thiếu trách nhiệm trong việc lập Tờ trình số 5680/TTr-UBND ngày 25/10/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện, huyện đề nghị bổ sung công trình, dự án: Khu dân cư Hồng Đạt, trong khi nếu thực hiện đúng chủ trương đã được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ thì phải trình là: Khu dân cư, nhà ở công nhân và chuyên gia Hồng Đạt.

UBND huyện Đức Hòa chưa thực hiện tốt công tác quản lý, thiết kiểm tra dẫn đến xảy ra việc Công ty Hồng Đạt - Long An xây dựng hạ tầng cơ sở mà không có giấy phép, kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện kinh doanh và thông tin về dự án không đúng với thực tế trên địa bàn huyện.

2.500 “con voi chui lọt lỗ kim”, rút kinh nghiệm tập thể là xong?

Theo kết luận Thanh tra, để xảy ra các sai phạm nói trên không chỉ là trách nhiệm của chủ đầu tư mà còn có trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành liên quan tại dự án. UBND tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư, các Sở, ban ngành lập tức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh sau sai phạm.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Hồng Đạt có trách nhiệm khẩn trương khắc phục các sai phạm, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, quyết định về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường,… của cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện đúng mục tiêu, quy mô dự án theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1843/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh khi được UBND tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện dự án; tuyệt đối chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường khi đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An.

Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai và nghĩa vụ tài chính khi có thông báo nộp tiền của cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án cho UBND huyện Đức Hòa và thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014 và Điều 53 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của người dân trong khu vực dự án và xung quanh.

Hàng ngàn con voi chui lọt lỗ kim, Chủ tịch Long An chỉ đạo rút kinh nghiệm
Khu đất trên từng được quảng cáo và rao bán dưới tên thương mại là Bella Vista

Sở Kế hoạch - Đầu tư được yêu cầu rút kinh nghiệm trong quản lý, thẩm định và tham mưu. UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chính các sai phạm và kịp thời xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý; hướng dẫn Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An bổ sung, thực hiện các thủ tục chưa hoàn thành về xây dựng các các điều kiện cần và đủ để đảm bảo cho việc kinh doanh bất động sản theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong công tác quản lý xây dựng, kinh doanh bất động sản thuộc các dự án trên phạm vi từng địa phương nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định, tham mưu; khẩn trương hoàn thành việc tham mưu giúp UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể của dự án (gồm giá đất ở, giá đất thương mại, dịch vụ) và phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan để tính tiền sử dụng đất khi giao đất, xác định giá cho thuê đất làm cơ sở cho Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi đã được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất theo quy định.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Hòa rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, thẩm định và tham mưu; kiểm tra, rà soát chặt chẽ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An lập và trình duyệt, trong đó có lưu ý yêu cầu quy định bổ sung rõ khoảng cách hàng lang cây xanh cách ly tại các vị trí tiếp giáp giữa khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt và khu dân cư phải có chiều rộng trung bình là 50m theo đúng yêu cầu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án.

UBND huyện phải thường xuyên tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền cơ sở kiểm tra, kịp thời xử lý hoặc đề nghị xử lý đối với những hành vi vi phạm: Xây dựng hạ tầng cơ sở không có giấy phép, kinh doanh mua bán bất động sản khi chưa đủ điều kiện kinh doanh, thông tin không đúng thực tế về dự án, vi phạm các quy định về môi trường… đối với tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Bài 2: Kết luận thanh tra của Chủ tịch Long An còn nhiều khuất tất? 

Bạn đang đọc bài viết Hàng ngàn "con voi chui lọt lỗ kim", Chủ tịch Long An chỉ đạo rút kinh nghiệm tại chuyên mục Pháp lý BĐS của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP