Aa

Hậu Giang phê duyệt đồ án quy hoạch 2 khu công nghiệp hơn 600 ha

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Sáu, 04/08/2023 - 10:38

UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt 2 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu 2 và Đông Phú 2, thuộc huyện Châu Thành với diện tích 623 ha.

Ngày 3/8, ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký 2 quyết định 1320 và 1321/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu 2 (thuộc thị trấn Mái Dầm và xã Phú Hữu) và Khu công nghiệp Đông Phú 2, xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

Theo đó, mục tiêu là quy hoạch khu công nghiệp tập trung đồng bộ hiện đại theo quy hoạch phát triển chung của toàn tỉnh; liên kết các dự án phát triển trong khu vực cũng như các xí nghiệp công nghiệp, các khu đô thị và dân cư xung quanh thành mạng lưới hoàn chỉnh về hạ tầng, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển về kinh tế chính trị và xã hội.

Việc này còn tăng thêm nguồn thu cho ngân sách, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tăng trưởng kinh tế - xã hội cho khu vực và đất nước nói chung; làm tiền đề thuận lợi để triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu phát triển mới, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hoá, tăng trưởng kinh tế; Xây dựng được kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra một môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan mới phù hợp với sự phát triển chung của khu vực. Việc quy hoạch cũng làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng phát triển công nghiệp theo các quy hoạch được phê duyệt.

Bản đồ quy hoạch Khu công nghiệp Đông Phú 2 và Sông Hậu 2 - Ảnh: Internet

Đối với Khu công nghiệp Đông Phú 2, đây là khu công nghiệp với mục tiêu theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, dự kiến quy hoạch các ngành nghề: ngành công nghiệp chế biến, cơ khí, điện tử, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ “cao, mới, sạch, tiết kiệm”, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực tại chỗ.

Các  ngành  nghề  công  nghiệp  chủ  yếu  dự  kiến  thu  hút  vào  Khu  công nghiệp Đông Phú 2 căn cứ theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong đó các loại hình sản xuất công nghiệp thuộc nhóm C, mã ngành cấp 2 (theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam).

Quy mô diện tích khu công nghiệp Đông Phú 2 là 234ha. Số lượng công nhân dự kiến trong Khu công nghiệp khoảng: 13.000 người.

Đối với Khu công nghiệp Sông Hậu 2, đây là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, trong đó tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, tiết kiệm tài nguyên; đẩy mạnh công nghiệp công nghệ hiện đại, công nghiệp hỗ trợ, có giá trị gia tăng cao, có thị trường tiêu thụ sản phẩm, ít sử dụng lao động, ít gây ô nhiễm môi trường.

Khu công nghiệp đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng về quy mô sử dụng đất của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khu công nghiệp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, bảo vệ môi trường, tạo tiền đề phát triển bền vững.

Quy mô diện tích khu công nghiệp Sông Hậu 2 là 380 ha. Số lượng công nhân dự kiến trong Khu công nghiệp khoảng: 20.000 người.

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường trong quá trình xây dựng, UBND tỉnh đề nghị cần quản lý tốt các nguồn gây ô nhiễm, theo dõi thường xuyên diễn biến chất lượng môi trường, xây dựng và áp dụng kịp thời các phương án, các biện pháp đối phó với sự cố môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường.

Việc giám sát chất lượng môi trường phải phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, quan trắc, phân tích mẫu tại một số điểm trong khu vực nhằm đánh giá chất lượng môi trường, cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý và góp phần vào công tác quản lý môi trường chung của khu đất lập quy hoạch.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với UBND huyện Châu Thành cùng các ngành có liên quan thực hiện công bố đồ án quy hoạch và trình UBND tỉnh ban hành quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch theo quy định./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top