Aa

Hiệp hội BĐS Việt Nam tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ V

Thứ Tư, 08/06/2022 - 15:06

Chiều ngày 8/6, trong khuôn khổ chương trình Đại hội nhiệm kỳ V, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam có báo cáo kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2016 - 2022) và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ V (2022 - 2027).

Mở đầu bài báo cáo, ông Đỗ Viết Chiến, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ IV (2016 - 2022), Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (Hiệp hội) đã bám sát tôn chỉ và mục đích đề ra; từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết và thu hút được nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản; là cầu nối tin cậy của các doanh nghiệp hội viên với Nhà nước, phản ánh và đề xuất kịp thời các giải pháp với Chính phủ và các Bộ ngành, địa phương để góp phần tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp và phát triển thị trường bất động sản. Tổ chức của Hiệp hội ngày càng lớn mạnh, cùng sự phát triển của các doanh nghiệp hội viên, góp phần vào sự phát triển chương trình nhà ở và thị trường bất động sản Việt Nam.

Theo đó, ông Đỗ Viết Chiến báo cáo các kết quả đạt được của Hiệp hội trong nhiệm kỳ IV như sau:

Thứ nhất, về công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội

Hiệp hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản. Cụ thể, Hiệp hội đã có hơn 100 văn bản với 36 nhóm vấn đề có nội dung liên quan đến: Quy hoạch, đầu tư, đất đai, tài chính, thuế… và đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực xã hội, về công khai minh bạch, lành mạnh hóa môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản. Kết quả Chính phủ đã ban hành 20 văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định số 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013…

Hiện nay, Hiệp hội đang phối hợp với Tổng cục Quản lý Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng tổ chức xin ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Hiệp hội cũng đã đề xuất một số giải pháp quản lý và kiến nghị cần có khung pháp lý về các loại hình bất động sản mới như: Condotel, officetel phục vụ ngành du lịch phát triển kinh tế. Tổ chức các hội nghị, hội thảo: “Một số kiến nghị và giải pháp tháo gỡ khó khăn để phục hồi thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay”; Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch – Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”; Tổ chức Hội nghị “Trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư về các chính sách của Nhà nước đối với thị trường bất động sản Việt Nam nhằm kiến nghị tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho thị trường phát triển ổn định, bền vững”… Sau các Hội nghị, Hiệp hội đã có các văn bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi tới Chính phủ, Bộ, ngành liên quan.

Hiệp hội tham gia tư vấn về Đề án: "Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh"; kiên trì thực hiện các giải pháp kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo quy hoạch và kế hoạch.

Trước tình hình đại dịch Covid-19, Hiệp hội đã đồng hành cùng các doanh nghiệp, có nhiều văn bản phản ánh những vướng mắc, bất cập cơ chế chính sách và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, trình các bộ, ngành liên quan. Kết quả là nhiều kiến nghị đã được đưa vào Nghị quyết của Chính phủ, như: Đưa doanh nghiệp bất động sản vào đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước vì ảnh hưởng đại dịch Covid-19; cho phép giãn, hoãn, chậm, miễn tiền nộp thuế và chậm nộp tiền cho thuê đất…

Ông Đỗ Viết Chiến - Tổng Thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam trình bày báo cáo tại đại hội.

Hiệp hội tích cực tham gia xây dựng những kế hoạch và giải pháp thực hiện Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia. Cụ thể, Hiệp hội đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị của Bộ đề xuất các giải pháp để thực hiện Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, cùng với đó là xây dựng Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm đổi mới, mang tính đột phá.

Hiệp hội đã tư vấn, tham mưu, ban hành quy định về giám sát việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở trọng điểm, đó là: (1) Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; (2) Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp tập trung (3) Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề…

Hiệp hội đã có kiến nghị về đối tượng được vay vốn mua nhà ở xã hội và những bất cập trong việc sửa đổi Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước, về việc cung cấp tín dụng phát triển nhà ở xã hội hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách.

Hiệp hội đã kiến nghị về chính sách thuế - tài chính. Cụ thể là kiến nghị Chính phủ về nội dung khoản 3, Điều 8 của Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Kết quả, ngày 24/06/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 8, Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chính thức hồi tố gần 5.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Thứ hai, về các hoạt động nghiên cứu khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn cao

Hàng năm, Hiệp hội tham gia vào một số đề tài nghiên cứu khoa học do Bộ Xây dựng giao. Hiệp hội đã cung cấp số liệu về thị trường, các luận cứ khoa học và thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng công tác, tham mưu cho Bộ Xây dựng và các ngành trong quá trình hoạch định chính sách, pháp luật có liên quan.

Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản hàng tháng, hàng quý do Hiệp hội phát hành là nguồn thông tin tin cậy được các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông báo chí sử dụng thường xuyên và góp phần định hướng thị trường phát triển lành mạnh, hiệu quả và bền vững.

Hiệp hội chỉ đạo Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nghiên cứu đề tài “Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách” từ nguồn kinh phí xã hội hóa, do hội viên Hiệp hội tài trợ; đã tập hợp được đông đảo đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế và phát triển bất động sản. Kết quả, đề tài đã được đánh giá cao, có cơ sở khoa học và thực tiễn về vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam.

Thứ ba, về các hoạt động kết nối để cộng đồng doanh nghiệp hợp tác phát triển hiệu quả hơn

Hiệp hội đã bước đầu tổ chức được một số buổi gặp gỡ hội viên, nắm thông tin thực tiễn, tiếp thu ý kiến và tư vấn cho hội viên bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hiệp hội tổ chức, bảo trợ, phối hợp tổ chức nhiều hội chợ triển lãm bất động sản lớn ở Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành phố lớn, với quy mô hàng vạn gian hàng. Cùng với đó là kết nối, tạo môi trường gặp gỡ giao lưu giữa các doanh nghiệp - hội viên Hiệp hội với các cơ quan quản lý Nhà nước, các chuyên gia…, lồng ghép trong các sự kiện Diễn đàn Bất động sản quốc tế IREC 2018 và Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam năm 2019  2020. Bên cạnh đó, Diễn đàn Bất động sản Việt Nam thường niên được Hiệp hội tổ chức liên tục từ năm 2017 đến nay.

 

Thứ tư, chất lượng quan hệ hợp tác quốc tế được nâng cao.

Trong đó, Hiệp hội tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các tổ chức quốc tế

Các hoạt động hợp tác quốc tế của Hiệp hội với các tổ chức quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đến nay, Hiệp hội đã là thành viên chính thức của Liên đoàn Bất động sản Thế giới (FIABCI), thành viên của Hiệp hội Bất động sản Đông Nam Á (ARENA), thành viên của Hội Môi giới Bất động sản Hoa Kỳ (NAR).

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vẫn duy trì các mối quan hệ song phương với Hiệp hội: Hiệp hội Bất động sản Á Mỹ (AREAA), Hiệp hội Nhà ở Hàn Quốc (KHA), Hiệp hội Bất động sản Singapore (REDAS), Hiệp hội Quy hoạch và Nhà ở các nước Đông Nam Á (AAPH); Auscharm…

Hiệp hội đã ký kết biên bản hợp tác với Hiệp hội Định giá và Môi giới bất động sản Campuchia (CVEA); Hiệp hội Phát triển bất động sản Myanmar; Hiệp hội Kinh doanh dịch vụ bất động sản Myanmar; Viện Bất động sản Mông Cổ; Hội Bất động sản và Môi giới Tây San Gabriel; Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam nhằm cung cấp cho thị trường Việt Nam những sản phẩm công nghệ mới, đảm bảo chất lượng trong việc tạo lập môi trường sống xanh, thông minh, phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Hiệp hội duy trì chế độ làm việc thường xuyên, nghiên cứu học tập, tiếp xúc và thúc đẩy hợp tác với các cơ quan, tổ chức như: Ngân hàng Thế giới (WB); Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản; Trung tâm Hợp tác phát triển Đô thị quốc tế thuộc Tổng Công ty Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc… về các vấn đề chỉnh trang, tái thiết đô thị; hợp tác thông tin trong lĩnh vực bất động sản với Tạp chí The Edge Property Singapore.

Đáng chú ý là việc Hiệp hội đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn và có sức ảnh hưởng. Cụ thể, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Hoa Kỳ (NAR) đã tổ chức Hội nghị Bất động sản Quốc tế - IREC 2018 từ ngày 05 - 07/09/2018 tại Hà Nội. Hội nghị đã đón tiếp gần 300 đại biểu đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 1.000 đại biểu.

Hiệp hội cũng tham gia tích cực các sự kiện, xúc tiến đầu tư, hoạt động tại nước ngoài nhằm thúc đẩy và lan tỏa thị trường bất động sản Việt Nam

Hiệp hội tổ chức các đoàn công tác tham dự các sự kiện, chương trình quốc tế, và xúc tiến đầu tư như tại: Australia học hỏi kinh nghiệm về phát triển công trình xanh, vấn đề nhà ở xã hội và môi giới bất động sản. Hiệp hội phối hợp với Hội chuyên ngành bất động sản của người Việt Nam tại Hoa Kỳ (VNARP) và website batdongsan.com.vn tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ. Tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 6 của Myanmar Real Estate Services Association (gọi tắt là MRESA) tại Myanmar; Hội nghị Liên đoàn bất động sản Thế giới - FIABCI World Congress 2018 tại Dubai với chủ đề “Các thành phố hạnh phúc”…

Tham gia tích cực và đóng góp ý kiến tại các Hội nghị quốc tế theo hình thức trực tuyến trong giai đoạn đại dịch Covid-19 nhằm thông tin và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế. Đó là Hội nghị Webinar do Liên đoàn Bất động sản Thế giới Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (FIABCI Asia Pacific) tổ chức tại Malaysia với chủ đề “Tương lai của thị trường bất động sản sau Covid-19 tại các nước ASEAN”; Hội nghị ARENA COP online; Hội nghị Webinar do Hội Môi giới Bất động sản Hoa Kỳ (NAR) và Hiệp hội Bất động sản các nước châu Á tổ chức về “Những vấn đề liên quan đến bất động sản và Covid-19 tại các nước”; Hội nghị Webinar với chủ đề “Các nhà phát triển bất động sản trong khu vực" do Cục Quản lý Xây dựng Singapore (Building and Construction Authority - BCA) tổ chức…

Thứ năm, Hiệp hội đã vận động và thúc đẩy Chương trình phát triển công trình xanh và tổ chức Diễn đàn Bất động sản công nghiệp

Hiệp hội đã thành lập ban điều phối phát triển công trình xanh gồm 27 đồng chí đại diện cho các lĩnh vực: Quản lý Nhà nước, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, các nhà khoa học, cơ quan báo chí… vận động doanh nghiệp tham gia.

Các doanh nghiệp lớn như: Capital House, Tổng Công ty Viglacera, CEO Group, Phương Nam, Phúc Khang, Công Ty TNHH Cao ốc quốc tế Hồ Tây... đã tham gia Lễ ký giao ước hưởng ứng chương trình trong vòng 5 năm tới.

Hiệp hội đã tổ chức tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công trình xanh. Nhiều cuộc hội thảo lớn đã được tổ chức tập huấn 3 ngày cho gần 100 phóng viên, báo đài về nhận thức, vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh; chương trình Tọa đàm hàng tháng mang tên Café Xanh mang tính kết nối giữa các chuyên gia và báo chí để bàn về các chủ đề cụ thể, thiết thực, như: Đô thị Xanh, Trường học Xanh, Văn hoá Xanh…

Bên cạnh đó, Hiệp hội đã giao cho Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam xuất bản ấn phẩm đặc san Công trình Xanh Việt Nam với số lượng ấn bản hàng vạn cuốn, trở thành tài liệu cẩm nang hữu ích cho cư dân và giới nghiên cứu, cũng như làm tài liệu tham khảo bổ ích cho công tác quản lý Nhà nước.

Tổ chức Diễn đàn Bất động sản công nghiệp với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp nhà đầu tư, khu cụm công nghiệp. Đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ bất động sản công nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ sáu, về công tác truyền thông

Hiệp hội đã phối hợp rộng rãi, chặt chẽ với các cơ quan báo chí truyền thông như Báo Xây dựng, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp…; các kênh truyền hình, đài phát thanh như VTV, VOV, TTXVN. Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam tạo ra diễn đàn truyền thông hiệu quả góp phần định hướng thị trường bất động sản phát triển mạnh, bền vững.

Với vai trò là Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, là đơn vị cơ sở có pháp nhân trực thuộc Hiệp hội, Tạp chí đã hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích được quy định theo giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, theo quy định của Luật Báo chí và thực hiện các nhiệm vụ của Hiệp hội giao.

Được thành lập từ năm 2016, trước những khó khăn, thách thức của cả nền kinh tế, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên của Tạp chí, cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo Hiệp hội, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã vươn lên trở thành một kênh truyền thông hàng đầu, chuyên biệt, chuyên nghiệp về thị trường bất động sản.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp bất động sản chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Tạp chí đã chủ động xây dựng, thực hiện đăng tải nhiều tuyến bài về chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và một số chuyên đề truyền thông tiêu biểu, cùng một số hoạt động sự kiện, như: Lễ vinh danh Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu; Tọa đàm Doanh nhân, Hội thảo khoa học quốc tế, Hội thảo chuyên đề; Dữ liệu Báo chí và các đặc san chuyên sâu. Tạp chí đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cờ thi đua của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thứ bảy, về tổ chức bộ máy, công tác phát triển hội viên và hoạt động của các đơn vị trực thuộc

Về tổ chức bộ máy: Số lượng người làm việc tại Văn phòng Hiệp hội: 9 người (kể cả cộng tác viên); số lượng các đơn vị cơ sở trực thuộc Hiệp hội: 6 đơn vị và Văn phòng Hiệp hội.

Trong đó, đơn vị cơ sở có tư cách pháp nhân: 3 tổ chức gồm Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes); Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư Bất động sản Việt Nam (Vicoreal) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam

Đơn vị chưa có tư cách pháp nhân: 3 tổ chức gồm Chi hội Môi giới Bất động sản Việt Nam; Chi hội Bất động sản du lịch Việt Nam và Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội

Số lượng các tổ chức tham gia hoạt động với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam là: 11 Hiệp hội bao gồm: Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng; Hiệp hội Bất động sản Bắc Giang; Hiệp hội Bất động sản Nghệ An; Hiệp hội Bất động sản Đà Nẵng; Hiệp hội Bất động sản Đồng Nai; Hiệp hội Bất động sản Bình Dương; Hiệp hội Bất động sản Cần Thơ; Hiệp hội Bất động sản Khánh Hòa; Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk; Hiệp hội Bất động sản Thái Bình; Hiệp hội Bất động sản Thừa Thiên - Huế

Việc kiện toàn tổ chức Hiệp hội khóa IV (2016 – 2022): Trong quá trình hoạt động đã bổ sung 06 Ủy viên và 07 Ủy viên Ban Thường vụ. Tính đến nay đang có:

Ban Chấp hành: 95 Ủy viên

Ban Thường vụ: 41 Ủy viên

Ban Thường trực: 13 Ủy viên

Ban Kiểm tra: 5 Ủy viên

 

Về công tác phát triển hội viên

Tổng số hội viên đầu mối của Hiệp hội tính đến thời điểm tháng 03/2022 là 383 hội viên. Hầu hết các doanh nghiệp lớn đầu tư trong lĩnh vực bất động sản đều là hội viên của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Trong đó, số hội viên kết nạp mới trong nhiệm kỳ IV là 71 hội viên. Hội viên tổ chức là 274 đầu mối, với hơn 3.000 hội viên là các doanh nghiệp trực tiếp sinh hoạt tại Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và sinh hoạt tại các Câu lạc bộ Bất động sản, Hiệp hội Bất động sản ở địa phương và Chi hội Môi giới tham gia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Hội viên cá nhân Hiệp hội Bất động sản Việt Nam là 109 hội viên.

Về Công tác đào tạo: Hiệp hội Bất động sản ở các địa phương và đơn vị của Hiệp hội kết hợp chính quyền địa phương đã đào tạo hàng nghìn học viên trong các lớp về phổ biến chính sách, đào tạo môi giới, đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư, đào tạo hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các doanh nghiệp bất động sản, phối hợp với các Sở Xây dựng địa phương tổ chức sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Các đơn vị doanh nghiệp hội viên chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên đơn vị. Hiệp hội đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng, Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản thuộc Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản để phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực bất động sản...

Về hoạt động của các đơn vị trực thuộc, các đơn vị, tổ chức trực thuộc Hiệp hội đã từng bước hoạt động có hiệu quả, đóng góp vào thành tích chung của Hiệp hội. Những tổ chức trực thuộc Hiệp hội như: Ban Pháp chế, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Chi hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội… đã có kết quả nổi bật như: Tư vấn hỗ trợ pháp lý cho người dân, doanh nghiệp hội viên bất động sản, phổ biến hướng dẫn pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp; truyền thông thông tin thị trường bất động sản; thu hút các doanh nghiệp góp phần tích cực vào thị trường bất động sản, gắn kết hoạt động chuỗi đầu tư với quản lý dịch vụ...

Thứ tám, về công tác xã hội

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức cho một số hội viên tham gia hoạt động xã hội, từ thiện. Các chương trình nổi bật trọng nhiệm kỳ IV có thể kể đến như: Hiệp hội đã vận động các doanh nghiệp - hội viên tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và “Chương trình An sinh xã hội”. Kết quả, có 10 đơn vị tham gia với tổng số tiền ủng hộ lên tới 10,740 tỷ đồng. Cuối năm 2019, Lãnh đạo Hiệp hội đã cùng hai doanh nghiệp hội viên tới tỉnh Yên Bái và Quảng Ninh để chứng kiến Lễ khánh thành và trao 10 căn nhà Tình nghĩa (trị giá 1 tỷ đồng) cùng 10 tivi cho 10 gia đình nghèo có công với cách mạng của mỗi tỉnh.

Doanh nghiệp chủ động làm công tác từ thiện xã hội như tặng nhà tình nghĩa, nhận hỗ trợ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ; đã tích cực kêu gọi các doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chung tay vì người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Các doanh nghiệp tham gia quyên góp, ủng hộ bằng tiền và hàng nghìn căn nhà cho người nghèo với trị giá hàng trăm tỷ đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua hành động chăm lo Tết cho người nghèo, nhân dịp xuân Tân Sửu 2021, đoàn Hiệp hội cùng Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và đại diện doanh nghiệp Bắc Á Bank đã có mặt tại UBND tỉnh Yên Bái để trao tặng số tiền hỗ trợ trị giá 300 triệu đồng và 150 thùng sữa TH cho các hộ nghèo tại địa phương.

Với tinh thần “Tương thân - Tương ái”, hướng về người dân Hải Dương đang phải chống chọi với diễn biến căng thẳng của đại dịch Covid-19, đầu năm 2021, Hiệp hội và Chi hội Môi giới đã vận động các hội viên hưởng ứng, quyên góp được 60 triệu đồng trao trực tiếp cho các bệnh viện, Mặt trận Tổ quốc và một số xã, phường.

Hiệp hội và các tổ chức doanh nghiệp tích cực hoạt động hỗ trợ các tỉnh miền Trung chống lũ và hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Đỗ Viết Chiến nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ IV, với những thành tích đạt được, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 18 Bằng khen của Bộ Xây dựng cho tập thể và các cá nhân; trao tặng 35 Bằng khen của Hiệp hội cho các tập thể, cá nhân. Hiệp hội đã được Bộ Xây dựng trình Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương để xét tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Hiệp hội. Nhiều đơn vị, cá nhân là thành viên, hội viên của Hiệp hội đã nhận được các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh các kết quả đạt được, ông Đỗ Viết Chiến cũng cho biết, nhiệm kỳ IV cũng còn tồn tại một số hạn chế.

Một là, chưa đề xuất được một cách hệ thống và toàn diện cơ chế, chính sách quản lý, điều tiết vĩ mô, kiểm soát thị trường bất động sản. Việc đề xuất và tham gia chính sách còn chậm so với sự phát triển cảu thị trường và yêu cầu phát triển của nền kinh tế như loại hình bất động sản mới condotel... chưa có khu pháp lý cụ thể.

Hai là, hoạt động của các tổ chức trong hệ thống Hiệp hội còn bị động, chưa chủ động và linh hoạt theo sự biến đổi của thị trường và yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Ba là, việc kết nối và kết hợp tổ chức các hoạt động giữa Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và các Hiệp hội thành viên, đơn vị cơ sở trực thuộc còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết năng lực và vai trò của các thành viên trong hoạt động chung của Hiệp hội.

Bốn là, sự phát triển hội viên, mạng lưới Hiệp hội chưa đều khắp ở nhiều địa phương nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Chưa thành lập được Văn phòng đại diện của Hiệp hội tại các địa bàn trọng điểm, có thị trường bất động sản đang phát triển.

Năm là, hệ thống Hiệp hội tại một số địa phương có thị trường bất động sản trọng điểm còn chưa được hình thành.

Sáu là, việc thực hiện các quy định, quy chế của đơn vị cơ sở trực thuộc Hiệp hội còn có nội dung chưa nhất quán với Điều lệ của Hiệp hội.

Bảy là, việc tham gia xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về thị trường bất động sản Việt Nam còn chậm và gặp nhiều khó khăn khi thực hiện.

Theo đó, báo cáo cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những tồn tại hạn chế này:

Một là, chưa xây dựng được chương trình hoạt động vừa tổng thể - dài hạn, vừa cụ thể, chi tiết có đủ khả năng dự báo và định hướng sự phát triển của thị trường bất động sản, chưa khơi dậy nguồn lực và trí tuệ của các doanh nghiệp hội viên và chuyên gia.

Hai là, chậm tư vấn, đề xuất các nội dung cần điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực bất động sản; những ý kiến còn khác nhau... nên thời gian tổng hợp, thống nhất, trình các cấp bị kéo dài. Vai trò giám sát, phản biện xã hội chưa phát huy hiệu quả.

Ba là, chưa có sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước địa phương để góp phần vào công tác quản lý, kiểm soát của hệ thống quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi giới bất động sản.

Thứ tư là, năng lực của đội ngũ cán bộ Hiệp hội còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu tính chủ động trong hoạt động. Chưa kịp thời kiện toàn nhân sự của Văn phòng Hiệp hội, Trung tâm tư vấn xúc tiến đầu tư bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, Ban Pháp chế.

Năm là, chưa có kế hoạch tổng thể và phương pháp khoa học lập kế hoạch phát triển tài chính của Hiệp hội cho hoạt động trong cả nhiệm kỳ và hàng năm...

Sáu là, thiếu chủ động thường xuyên làm cầu nối giữa các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản với cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương.

Bảy là, chỉ có một số ít doanh nghiệp hội viên là thường xuyên gửi các văn bản theo yêu cầu với những góp ý cụ thể về cơ chế chính sách và có trách nhiệm về Hiệp hội, còn nhiều doanh nghiệp hội viên không tham gia ý kiến.

Theo đó, trong báo cáo, ông Đỗ Viết Chiến cũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới:

Một là, bám sát Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, Chiến lược Phát triển nhà ở và Thị trường bất động sản, chỉ đạo của Chính phủ và sự chỉ đạo của các Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Xây dựng trong lĩnh vực xây dựng nói chung, bất động sản nói riêng; nắm bắt kế hoạch của Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính... để kịp thời định hướng, tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Hai là, lãnh đạo Hiệp hội phải tập hợp đội ngũ cán bộ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn có đủ năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực bất động sản. Phải kiện toàn ngay công tác cán bộ, tổ chức bộ máy trong hệ thống Hiệp hội để cán bộ đủ năng lực điều hành, tổ chức làm cầu nối chính quyền với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch được duyệt.

Ba là, phải thiết lập và ban hành chiến lược hành động theo nhiệm kỳ của Hiệp hội và từng giai đoạn; có kế hoạch và chương trình hành động hàng năm, hàng quý, hàng tháng bám sát các quy định mới từ Trung ương đến địa phương, các diễn biến của thị trường và hoạt động của doanh nghiệp hội viên; đánh giá thực tiễn đúng để lựa chọn vấn đề, lĩnh vực trọng tâm, đề xuất tư vấn, giải pháp kịp thời, xử lý có hiệu quả.

Thứ là, cần thường xuyên phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin và tư vấn với các cơ quan, đơn vị của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan, nhằm tìm ra định hướng và giải pháp phát triển thị trường ổn định, minh bạch và bền vững.

Năm là, cần có chương trình, kế hoạch và cơ chế huy động đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, kinh tế, tài chính, luật... tham gia sâu rộng, hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội về pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến bất động sản. Cần mở rộng quan hệ hợp tác với các viện, trường đại học iên quan lĩnh vực bất động sản và hội đồng chuyên gia để nghiên cứu đề án tổng thể về thị trường bất động sản, đề xuất các cơ chế, chính sách và góp phần sửa đổi đồng bộ các luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến thị trường bất động sản. Từ đó, các hoạt động của Hiệp hội đảm bảo tính khoa học, kế thừa và phát huy được hiệu quả trực tiếp đến các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng.

Sáu là, nên thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp hội viên nhằm lắng nghe các khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm để xây dựng chương trình hành động, đề xuất giải pháp.

Bảy là, thường xuyên tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo và sự kiện liên quan thị trường bất động sản.

Tám là, chú trọng công tác phối hợp với các chi hội, Hiệp hội địa phương trong nước. Tăng cường hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong thời kỳ hội nhập. Cần phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm thu hút FDI, học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực bất động sản.

Chín là, từ Hiệp hội đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thành viên cần đổi mới tư duy trong công tác quản lý và kinh doanh, phát huy tối đa các nguồn lực, coi khoa học công nghệ... là động lực của ngành bất động sản trong thời đại Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi sang nền kinh tế số, cơ cấu lại doanh nghiệp.

Mười là, chú trọng công tác kết nối và kết hợp tổ chức các hoạt động giữa Hiệp hội và các tổ chức thành viên của Hiệp hội để lan tỏa và phát triển kết quả của phong trào thi đua, phát huy hết năng lực và vai trò của các thành viên.

Theo các nhà quản lý, nghiên cứu và phân tích, từ năm 2022, kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh và lạc quan hơn khi kinh tế phục hồi nhưng có sự khác nhau giữa các phân khúc.

Do dịch Covid-19, chuỗi cung ứng toàn cầu còn đứt gãy, giá cả và lạm phát vẫn gia tăng, các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế được ưu tiên nhưng còn ít. Quá trình toàn cầu hóa tiếp diễn, cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng chuyển đổi số nền kinh tế diễn ra mạnh mẽ dẫn đến xuất hiện nhiều mô hình, phương thức kinh doanh mới. Cùng với quá trình phát triển kinh tế xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo... xu hướng đầu tư bất động sản dần gắn nhiều hơn với yếu tố xanh, thông minh.

Với những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh sau khi kiểm soát được dịch Covid-19, dự báo lạm phát tăng cao nhưng vẫn trong tầm kiểm soát dưới 4%. Môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện, cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo… tạo điều kiện phát triển thị trường bất động sản. Ngược lại, thách thức từ suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của thị trường.

Dòng vốn vào thị trường bất động sản: Dự báo nguồn vốn tín dụng tiếp tục tương đương mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế, xấp xỉ 10 -12%. Nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết và doanh nghiệp bất động sản nói chung dự báo tiếp tục tăng trưởng nhờ sự phát triển thị trường chứng khoán, tốc độ tăng trưởng xấp xỉ 20% nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Nguồn vốn FDI dự báo tăng 5 -7% vào lĩnh vực bất động sản. Nguồn vốn từ quỹ đầu tư, nguồn ngân sách dự báo xu hướng tăng nhưng không nhiều.

Từ những phân tích trên, có thể dự báo thị trường bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh hơn trong thời gian tới. Các phân khúc bất động sản tiếp tục thay đổi, trong đó, phân khúc bất động sản nhà ở chiếm tỷ trọng cao. Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng khách sạn là phân khúc sẽ phục hồi nhanh sau khi ngành du lịch và nền kinh tế phục hồi khi kiểm soát được dịch Covid-19. Bất động sản công nghiệp tiếp tục phát triển, có lợi thế tích cực nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế cao… tạo ra bước đột phá về nhu cầu sử dụng bất động sản khu công nghiệp và nhu cầu nhà ở công nhân khu công nghiệp. Bất động sản văn phòng, trung tâm thương mại có thể phục hồi cao hơn năm 2019 xấp xỉ 20 -30%. Tập trung điều tiết tín dụng ưu tiên cho phát triển nhà ở xã hội; cải tạo chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm.

Bước vào nhiệm kỳ V (2022 - 2027) trong bối cảnh mới, với phương châm: “Đổi mới - Trí tuệ - Phát triển”, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xứng đáng là tổ chức quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp - doanh nhân bất động sản Việt Nam.

Thứ nhất, về công tác phát triển hội viên và Hội Bất động sản cơ sở địa phương

Hiệp hội tiếp tục công tác tuyên truyền, phát triển hội viên theo nguyên tắc chất lượng và hiệu quả hoạt động, đồng hành chặt chẽ và bảo vệ quyền lợi hội viên trong các hoạt động. Hiệp hội phấn đấu kết nạp thêm khoảng 200 hội viên tổ chức đầu mối và kết hợp chính quyền địa phương để thành lập khoảng 20 - 28 chi hội bất động sản ở địa bàn phát triển bất động sản như khu vực biển miền Trung, khu vực Tây nguyên, Tây Bắc… trong nhiệm kỳ V. Hợp tác với Hiệp hội Bất động sản TP.HCM và các tỉnh nghiên cứu thành lập chi hội bất động sản ở khu vực miền Nam, miền Trung. Nâng cao chất lượng hội viên trong toàn Hiệp hội để thống nhất hoạt động, đưa Hiệp hội lên tầm cao mới.

Rà soát, lập danh sách đầy đủ các doanh nghiệp liên quan hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, phân loại doanh nghiệp theo quy mô, địa bàn hoạt động.

Vận động các doanh nghiệp tham gia Hiệp hội, nhất là các doanh nghiệp lớn. Phân công các Phó Chủ tịch phụ trách các vùng miền và các mảng chuyên ngành, phân khúc thị trường bất động sản để tổ chức hoạt động và vận động phát triển hội viên.

Lập kế hoạch tài chính và phát triển tài chính, trong đó có nguồn thu từ hội phí phục vụ hoạt động, thực hiện nhiệm vụ.

Hiệp hội phải chủ động hình thành và liên kết với tất cả các hội, hiệp hội bất động sản địa phương; làm cầu nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương với các doanh nghiệp bất động sản để đảm bảo ổn định nền kinh tế vĩ mô và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của hội viên thông qua kế hoạch cụ thể thiết thực hơn. Phối hợp với chính quyền các địa phương trong công tác chỉ đạo các Hiệp hội, Chi hội bất động sản địa phương là thành viên của Hiệp hội thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra.

Thứ hai, xây dựng chương trình hoạt động theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình phát triển nhà ở quốc gia, chương trình hành động và chỉ đạo của Bộ Xây dựng

Trong 5 - 10 năm tới, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia trong lĩnh vực luật, kinh tế, tài chính, đầu tư bất động sản… và các cơ quan quản lý đồng hành cùng doanh nghiệp bất động sản Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và nền kinh tế số đang phát triển nhanh. Đưa chuyển đổi số vào thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản. Hiệp hội bám sát Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 được Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 của Chính phủ, Chương trình hành động và nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng để xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội phù hợp với tình hình thực tiễn, cụ thể:

Góp ý về giải pháp phát triển đô thị gắn với sự vận hành và phát triển minh bạch của thị trường bất động sản, nhất là các đô thị vệ tinh của một số đô thị lớn; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước nâng cao chất lượng phát triển đô thị cả về kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng, kiến trúc, nhà ở, chất lượng sống của người dân.

Góp ý về giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị; phát triển đô thị có tầm nhìn dài hạn; hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối với mạng đô thị thông minh trong khu vực và thế giới; xây dựng các đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, ứng phó biến đổi khí hậu…

Góp ý về việc xây dựng cơ chế minh bạch đánh giá giá trị đất đai, thị trường bất động sản.

Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, bất động sản công nghiệp và hoàn thiện khung pháp lý cho các loại hình bất động sản… để góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2022 - 2030.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách, chương trình, đề án và tham gia ý kiến sửa đổi các luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội

Nhằm bảo đảm phát triển nền kinh tế bền vững, Hiệp hội tham gia trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Hiệp hội sẽ thực hiện các công tác:

Góp ý việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các Nghị định có liên quan đến đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Tham gia thực hiện và giám sát quá trình thực hiện Đề án đánh giá tình hình thị trường, dự báo xu hướng trung hạn, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Tiếp tục phản biện và góp ý xây dựng chính sách thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; khắc phục lệch pha cung - cầu, phát triển đa dạng các loại hàng hóa bất động sản nhà ở, bao gồm nhà ở để bán, nhà ở cho thuê, thuê mua, có giá cả phù hợp với khả năng thanh toán của đại đa số đối tượng trong xã hội; đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở xã hội cho thuê.

Tiếp tục tư vấn và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ và khung pháp lý cho bất động sản du lịch…

Phối hợp triển khai xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Đổi mới phương thức hoạt động, nội dung công tác pháp chế. Tập trung nguồn lực cho công tác này để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Tổ chức phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách mới kịp thời đến hội viên để thực hiện đúng, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan của Bộ Xây dựng và các cơ quan của Bộ, ngành Trung ương về việc thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam phát triển minh bạch, bền vững. Đề xuất các giải pháp thu hút nguồn lực xã hội, cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, trung bình, nhà ở công nhân trong khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Thứ tư phối hợp với các cơ quan có liên quan như Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Xúc tiến đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư…, các hội, hiệp hội nghề nghiệp khác có liên quan như ngân hàng, các tổ chức tài chính để nghiên cứu mối quan hệ giữa thị trường bất động sản với các thị trường khác và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ năm, tham gia xây dựng dữ liệu và góp phần hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nhà ở và thị trường bất động sản. Công khai, minh bạch, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Thứ sáu, tiếp tục tham gia nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà cho thuê, nhà ở giá thấp; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội. Tập trung cùng các cơ quan của các bộ ngành liên quan đề xuất tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy cải tạo chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm…

Thứ bảy, về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế

Duy trì và tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức bất động sản quốc tế và mở rộng với một số tổ chức khác. Xúc tiến đầu tư liên kết giữa các doanh nghiệp bất động sản trong nước với các doanh nghiệp FDI để từng bước mở rộng đầu tư và cung cấp bất động sản với quy mô lớn, công nghệ kỹ thuật cao…; khơi dậy các nguồn lực quan trọng để thúc đẩy công nghiệp hóa, đô thị hóa và phát triển thị trường bất động sản.

Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư qua các chương trình hợp tác với Hiệp hội Bất động sản và Môi giới Hoa Kỳ (NAR), FIABCI, ARENA… và một số Hiệp hội liên quan đến bất động sản của các nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc… Trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu chính sách, các quy định về các lĩnh vực phát triển và kinh doanh bất động sản, về tài chính cho phát triển nhà ở, chính sách phát triển nhà cho thuê, nhà ở thu nhập thấp, cải tạo các chung cư cũ, mô hình phát triển nhà ở sinh thái và thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển bất động sản, công tác đào tạo các kỹ năng về quản lý và kinh doanh bất động sản…

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế đến Hiệp hội Bất động sản các nước thuộc G7, G20 và các nước có ngành bất động sản phát triển ở khắp các châu lục. Thúc đẩy quan hệ đối ngoại đa phương thông qua FIABCI.

Tham dự đầy đủ, có trách nhiệm các hội nghị và sự kiện quốc tế mà Hiệp hội là thành viên; các chương trình xúc tiến và kêu gọi đầu tư nước ngoài.

Kết nối các tổ chức, công ty tư vấn đầu tư nước ngoài, tăng cường quan hệ trao đổi, xúc tiến đầu tư với VNREA như của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ…

Kết nối phát triển quan hệ với các doanh nhân, cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản để triển khai các hoạt động đối ngoại hiệu quả cũng như xúc tiến đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường…

Thứ tám, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp tham gia tích cực vào các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bất động sản theo quy định pháp luật

Định kỳ hoặc đột xuất làm việc với doanh nghiệp theo nhóm, theo khu vực, theo vùng để cùng các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bất động sản như các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, đầu tư xây dựng, quy hoạch, giải phóng mặt bằng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tập trung tham gia giải quyết các vấn đề nóng, cấp bách tồn tại nhiều năm như cần làm rõ và hoàn thiện khung pháp lý cho loại hình bất động sản du lịch (condotel, shophouse, resort villa…). Đồng thời, đề xuất các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng đầu cơ, “thổi giá” để trục lợi; chống “bong bóng” bất động sản để ổn định thị trường bất động sản.

Thứ chín, công tác truyền thông, phổ biến các quy định pháp luật

Đẩy mạnh công tác truyền thông theo đúng tôn chỉ, mục đích, dẫn dắt những xu hướng mới, định hướng đủ sâu rộng về diện mạo và bản chất của thị trường bất động sản Việt Nam - là ngành quan trọng, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin tăng lượng bài viết về hoạt động Hiệp hội, các doanh nghiệp bất động sản để cộng đồng thấu hiểu, chia sẻ, ủng hộ... Giới thiệu, phân tích tác động và theo dõi quá trình thực thi các luật sửa đổi, bổ sung; các nghị định, nghị quyết, thông tư... liên quan đến thị trường bất động sản để người dân, hội viên hiểu đúng và thực hiện đúng quy định.

Thiết lập quan hệ và có phương thức cung cấp, trao đổi thông tin thường kỳ hoặc đột xuất khi có các vấn đề nóng có liên quan đến thị trường bất động sản cần định hướng thông tin với các cơ quan báo chí - truyền thông.

Lập kế hoạch truyền thông cụ thể hàng năm để hoạt động hiệu quả.

Thứ mười, công tác tổ chức thực hiện các chương trình, đề án và nghiên cứu khoa học

Tổ chức ký kết hợp tác với Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng và Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện các đề án, chương trình nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các Luật, Nghị định, Thông tư… liên quan đến thị trường bất động sản.

Tổ chức các giải thưởng quốc gia về bất động sản Việt Nam, tổ chức diễn đàn bất động sản công nghiệp và các lễ hội quốc tế bất động sản, tổ chức các hội thi: Môi giới bất động sản giỏi và thanh lịch, hội thi giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bất động sản… Ngoài ra, vận động doanh nghiệp tham gia, ủng hộ quỹ vì người nghèo và quỹ an sinh xã hội. Đẩy mạnh việc bảo trợ, liên kết tổ chức sự kiện với các tổ chức, doanh nghiệp để quảng bá hoạt động.

Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học về thị trường bất động sản có chất lượng về lý luận và khả năng phân tích, dự báo thực tiễn.

Thứ mười một, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và các điều lệ, quy chế, của các chi hội, câu lạc bộ trực thuộc và các hội thành viên ở địa phương thống nhất, hiệu quả, rõ ràng.

Sửa đổi quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, công khai. Quy định về người phát ngôn của Hiệp hội và thống nhất công tác truyền thông. Tổ chức lắng nghe ý kiến của các hội viên về nhiều vấn đề nổi cộm, cung cấp kiến thức, tổ chức các chuyên đề nghe một số doanh nghiệp có kinh nghiệm chia sẻ theo từng phân khúc đầu tư bất động sản.

Xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ định kỳ hàng năm trong Hiệp hội, chi hội... Hiệp hội ký kết hợp tác đào tạo với các trường đại học, viện nghiên cứu để có nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra.

Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị cơ sở trực thuộc cơ quan Hiệp hội để thực hiện tốt tôn chỉ mục đích của cơ quan quản lý Nhà nước và của Hiệp hội, có các hoạt động thiết thực với các hội viên và cộng đồng. Điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Hiệp hội để hình thành các hội thành viên ở Trung ương và các địa phương. Bổ sung thêm các nhân sự có chuyên môn, có tâm huyết và nhiệt tình trong hoạt động Hiệp hội. Rà soát lại hoạt động của các đơn vị cơ sở trực thuộc cơ quan Hiệp hội để kịp thời chấn chỉnh, ổn định và phát triển. Bổ sung nguồn lực cho Ban Pháp chế và Văn phòng Hiệp hội, Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư Bất động sản Việt Nam đảm bảo đủ năng lực, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Giữ vững đoàn kết nội bộ, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt công tác; phát huy năng lực điều hành của Ban Chấp hành; chú trọng việc tập hợp hội viên, phát triển mạnh mẽ các Hiệp hội địa phương; huy động sức mạnh tập thể hội viên tập trung tổ chức thành công các sự kiện của Hiệp hội và hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Đối với các đơn vị trực thuộc: Thành lập Văn phòng đại diện của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tại TP.HCM và Đà Nẵng. Nghiên cứu thành lập một số tổ chức cơ sở trực thuộc Hiệp hội như Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam, Chi hội các nhà phát triển bất động sản, Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ tư vấn pháp lý bất động sản…

“Trên cơ sở tình hình thực tế và nguồn lực huy động của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, sau Đại hội V, Thường trực Hiệp hội lên kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện các nhóm phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trên”, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho hay.

Kết thúc báo cáo, ông Đỗ Viết Chiến nêu 6 kiến nghị nổi bật:

Thứ nhất, trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, hướng đến tầm nhìn 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; phát triển thị trường bất động sản phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế 10 năm (2021 - 2030), Chương trình phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, để đạt được mục tiêu đó, Hiệp hội đề nghị các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế chính sách đồng bộ, cụ thể, nhằm thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch, lành mạnh và ổn định, chính quyền địa phương có chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở.

Thứ hai, để thị trường bất động sản Việt Nam phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế, Cách mạng Công nghiệp 4.0 và thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn, Hiệp hội đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi luật, cơ chế, chính sách đồng bộ, thống nhất để phát triển bền vững và khơi thông nguồn lực.

Thứ ba, các cơ quan chức năng của Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước… tiếp tục phối hợp thường xuyên với Hiệp hội trong việc thông tin các dữ liệu liên quan đến nhà ở, thị trường bất động sản, đất đai, tài chính... Đây là cơ sở quan trọng cho việc góp ý, tư vấn và dự báo sự phát triển của thị trường bất động sản.

Thứ tư, các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng tiếp tục giao cho Hiệp hội các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho thị trường bất động sản Việt Nam theo các chuyên đề về thị trường.

Thứ năm, các doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị công nghệ để thực hiện việc chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, chủ động hợp tác, xúc tiến đầu tư.

Thứ sáu, dành đầy đủ nguồn lực để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp; tập trung cải tạo chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng và các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; sự phối hợp, giúp đỡ của các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học và các quý chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo và các tổ chức quốc tế đã luôn đồng hành cùng Hiệp hội, cùng cộng đồng các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam trong thời gian qua. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo và đồng hành để Hiệp hội thực hiện tốt sứ mệnh của mình, phát triển thị trường bất động sản Việt Nam tương xứng với tiềm năng, cùng cộng đồng các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững, nhằm đáp ứng được nhu cầu trong giai đoạn mới./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top