Aa

Hòa Bình: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Sáu, 05/07/2024 - 16:14

Sáng 4/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) đến ngày 30/6/2024. Ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2024, tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao tổng VĐTC nguồn ngân sách nhà nước 3.430,661 tỷ đồng; số vốn đã được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng. Về kế hoạch VĐTC được phép kéo dài thực hiện sang năm 2024, tổng nguồn vốn là 4.821,083 tỷ đồng. Đến ngày 30/6, toàn tỉnh giải ngân được 845 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 23% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao chi tiết đến từng dự án. Đối với kế hoạch VĐTC được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024, kết quả giải ngân đến ngày 30/6 là 115,4 tỷ đồng, tỷ lệ đạt thấp so với kế hoạch đề ra.

Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công chậm, tỷ lệ giải ngân thấp so với yêu cầu. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư là các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, ban quản lý các dự án chuyên ngành của tỉnh báo cáo nguyên nhân chậm tiến độ, nhất là đối với 19 dự án có tỷ lệ giải ngân 0%. Nhìn chung, nguyên nhân chủ yếu vẫn là công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc; thời gian hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư bị kéo dài; các dự án sử dụng vốn ODA gặp khó vì điều chỉnh chủ trương đầu tư…

Hòa Bình: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công- Ảnh 1.

Ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Các đại biểu đã bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân VĐTC năm 2024. Theo định hướng của UBND tỉnh, các chủ đầu tư khẩn trương rà soát tiến độ dự án, chủ động đề xuất điều chỉnh vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2024 cho các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, gửi Sở KH&ĐT để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phân tích làm rõ tình hình giải ngân của từng nhóm dự án, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và yêu cầu ngay trong tháng 7 phải tăng cường phối hợp để thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân của từng nhóm dự án. Trong đó, yêu cầu chủ đầu tư quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn của các dự án sử dụng nguồn vốn năm 2023 chuyển sang thực hiện năm 2024, nhất định không được để cắt vốn, điều chuyển vốn về Trung ương.

Riêng đối với 19 dự án chưa giải ngân được, đồng chí yêu cầu kiểm điểm chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan, rà soát lại năng lực điều hành của chủ đầu tư và có biện pháp xử lý, giao Sở Nội vụ theo dõi, đưa vào đánh giá thi đua cuối năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Giải ngân VĐTC là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và các tổ chức, đơn vị liên quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư. Nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/9 đạt tỷ lệ giải ngân trên 70% kế hoạch vốn giao, đồng chí giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; yêu cầu các chủ đầu tư quyết liệt triển khai và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh khi không hoàn thành nhiệm vụ./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top